Brottsofferfonden och preskription

2018-10-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
kan brottsmålsskulder preskiberas om dom är utbetalda av brottsofferfonden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag tolkar dig dom att du funderar på om en skuld till brottoffermyndigheten preskriberas.

Detta regleras i brottsskadelagen som du hittar här . Det är framförallt paragraferna 28-30 som är aktuella.

28 § reglerar regressrätten: alltså den rätten som staten får att kräva gärningsmannen på pengarna när staten betalar hens skuld till offret. Denna får dock staten besluta att inte kräva inom de föreligger särskilda skäl.

Enligt 30 § Så preskriberas statens regressrätt efter 10 år. Om inte staten gör något som avbryter preskriptionen, så kallat preskriptionsavbrott. Det kan handla om att skicka ett krav brev till personen, stämmer den i domstol eller dylikt, mer om detta hittar du preskriptionslagen här . Innebörden av preskriptionsavbrott är att en ny preskriptionstid på 10 år börjar löpa. Detta innebär att man i praktiken kan skjuta upp preskriptionen hur länge som helst. Men om tiden någonsin hinner löpa ut innan ett preskriptionsavbrott görs så går rätten att kräva gärningsmannen förlorad.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Sara Bohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2285)
2020-02-17 Kan mitt ex få kontaktförbud?
2020-02-16 Tipsa polisen om brott
2020-02-16 Civilkuragelag i Sverige
2020-02-16 Avtjäna straff i Sverige

Alla besvarade frågor (77164)