Brottsligt sälja sin morfar till plågsamma djurförsök

FRÅGA
Får jag sälja min morfar till plågsamma djurförsök? Helt seriöst.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det inte är tillåtet att sälja andra människor till plågsamma djurförsök, även om personen ifråga är ens morfar. Det är tvärtom brottsligt, då det utgör människohandel (4 kap 1 a § brottsbalken).

En försäljning av en annan människa är inte heller ett giltigt avtal, utan utgör det som inom avtalsrätten kallas pactum turpe. Det innebär att man om man säljer sin morfar till plågsamma djurförsök och exempelvis inte får betalt i enlighet med överenskommelsen inte kan vända sig till en domstol för att genom dom få rätt till betalningen.

Sammanfattningsvis är det alltså både brottsligt och civilrättsligt ogiltigt att sälja sin morfar till plågsamma djurförsök.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll