Brottsligt att undanhålla viktig information enligt svensk rätt?

Finns det något liknande ”Lying by omission” i Sverige, alltså att man medvetet undanhåller viktiga delar av t.ex en händelse för att vilseleda någon?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svensk rätt har ingen direkt motsvarighet till det du beskriver, i form av ett självständigt brott. Frågan är alltså om en sådan underlåtenhet kan vara brottslig som del av ett annat brott. Det som ligger närmast det du beskriver brottet bedrägeri. Det finns i 9 kap. brottsbalken (BrB).

Den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är, döms för bedrägeri (9 kap. 1 § BrB). Frågan blir här om en sådan underlåtenhet du åsyftar, kan räknas som ett ”vilseledande” i lagens mening. Det som ryms under vilseledande är att förstärka, vidmakthålla eller framkalla en oriktig föreställning hos någon.

Det som är gemensamt för alla dessa former av vilseledande är dock att det krävs ett aktivt förmedlande av ett budskap – d.v.s. ett positivt handlande. Som huvudregel är det inte brottsligt att endast underlåta att upplysa om sanningen – det saknas då påverkan från gärningsmannen. Men att t.ex. underlåta att skriva in en skuldpost i sin deklaration blir brottsligt, eftersom det är ett positivt handlande att lämna in deklarationen. Även andra situationer som kan framstå som underlåtenheter vid första anblick kan vara straffbart. Att, som försäljare av en mycket dyr tavla i en konstaffär, underlåta att nämna för en mycket intresserad köpare att tavlan egentligen är fejk när köparen uttryckligen sagt sig vilja ha tavlan för att den är av en viss konstnär, utgör möjligen bedrägeri. Detta eftersom säljaren i detta läge vidmakthåller en oriktig föreställning hos köparen, eller möjligen förstärker en sådan beroende på hur man uttryckt sig.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen direkt motsvarighet till det du efterfrågar i svensk rätt, men i vissa fall kan underlåtenhetsliknande handlande antagligen falla under brottet bedrägeri.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo