Brottsligt att sprida dom och förundersökning?

En bekant är dömd. Målsägaren är troligen stalker. Efter domen har målsägaren skickat förundersökning och domen(offentlighandling) till den dömdes släkting och bekanta. För den dömda är det kränkande. Min fråga är om det är straffbart?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Trots att vissa uppgifter om en enskild kan tillhandahållas till princip vem som helst, kan det utgöra ett brott att sprida uppgifterna. Att sprida uppgifter som kan uppfattas som förklenande kan vara förtal. Framställningen eller vidarespridandet kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att gärningsmannen yppar sig, visar ett dokument, ett foto eller en film. Dessutom saknar det betydelse om informationen är sann eller inte. Förtal (av normalgraden) är ett brott som kan ge böter.

Förtal innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade (din bekant i detta fall). Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Det framkommer inte i din frågeställning vad din bekant dömdes till. Skulle din bekant endast ha dömts för exempelvis en lindrig trafikförseelse, skulle det inte vara förtal att sprida uppgifter om detta. Ett vidarespridandet av allvarligare brott skulle däremot kunna utgöra förtal.

Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Det är svårt att, utifrån din information, bedöma om något uppsåt finns, men förmodligen finns det. Gärningsmannen förefaller varit medveten om vem han eller hon skulle skicka domen och förundersökningen till. Vidare tycks gärningsmannen mer eller mindre varit ute efter att sprida de vanärande uppgifterna om din bekants begångna brott och därigenom skada din bekant.

Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §).

Slutligen kan det vara förtal att sprida en dom och förundersökning (om annan) till andra personer. Det krävs att uppsåt föreligger. Förtal är ett ärekränkningsbrott som inte nödvändigtvis måste falla in under allmänt åtal. Anses det inte påkallat ur allmän synpunkt att driva målet behöver målsägande själv väcka åtal och riskerar att stå för eventuella rättegångskostnader.

Vänliga hälsningar,


Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”