Brottsligt att skämta om ett ovanligt efternamn?

Är det brottsligt att i sociala medier skämta om/göra sig rolig över ett mycket ovanligt efternamn som bärs av en enda släkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på skämtets natur, dvs. hur grovt det är men förmodligen är svaret nej. Är skämtet grovt och väldigt okänsligt skulle det kunna röra sig om förolämpning 5 kap 3 § BrB. Enligt lagtexten ska den som riktar nedsättande uttalande (i detta fall skämtet) eller förödmjukande beteende mot någon annan dömas för förolämpning om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

Om skämtet anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning eller könstillhörighet, funktionshinder, särpräglat drag i utseendet. osv. skulle det kunna röra sig om förolämpning. Personerna som det skämtas om måste känna sig träffade på det personliga planet (då det i din fråga framkommer att efternamnet endast bärs av en släkt är ju detta mycket sannolikt).

Förolämpning är dock inget vanliga brott att dömas för, och man måste naturligtvis få skämta till det i sociala medier. Dock bör du ha i med dig ditt sunda förnuft när du skriver skämtet, och vara medveten om att det finns gränser för hur pass grovt man får skämta i fall likt dessa. Är skämtet tillräckligt grovt skulle det alltså kunna vara brottsligt i form av förolämpning enligt ovan nämna paragraf.

Hoppas du känner att du fått klarhet i din fråga
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo