Brottsligt att skämta om ett ovanligt efternamn?

FRÅGA
Är det brottsligt att i sociala medier skämta om/göra sig rolig över ett mycket ovanligt efternamn som bärs av en enda släkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på skämtets natur, dvs. hur grovt det är men förmodligen är svaret nej. Är skämtet grovt och väldigt okänsligt skulle det kunna röra sig om förolämpning 5 kap 3 § BrB. Enligt lagtexten ska den som riktar nedsättande uttalande (i detta fall skämtet) eller förödmjukande beteende mot någon annan dömas för förolämpning om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

Om skämtet anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning eller könstillhörighet, funktionshinder, särpräglat drag i utseendet. osv. skulle det kunna röra sig om förolämpning. Personerna som det skämtas om måste känna sig träffade på det personliga planet (då det i din fråga framkommer att efternamnet endast bärs av en släkt är ju detta mycket sannolikt).

Förolämpning är dock inget vanliga brott att dömas för, och man måste naturligtvis få skämta till det i sociala medier. Dock bör du ha i med dig ditt sunda förnuft när du skriver skämtet, och vara medveten om att det finns gränser för hur pass grovt man får skämta i fall likt dessa. Är skämtet tillräckligt grovt skulle det alltså kunna vara brottsligt i form av förolämpning enligt ovan nämna paragraf.

Hoppas du känner att du fått klarhet i din fråga
Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (947)
2020-05-26 Fråga om förtal
2020-05-25 Det kan vara brottsligt att lämna en falsk orosanmälan till socialtjänsten
2020-05-20 Vem kan väcka åtal för förtal av en avliden?
2020-05-18 Berätta för chef om kollegas beteende - förtal?

Alla besvarade frågor (80313)