Brottsligt att på sociala medier berätta om sexuella övergrepp?

FRÅGA
Jag har en vuxen dotter som har psykiska problem och även självmordsbenägen. Hon har nu via sociala medier anklagat olika personer för sexuella övergrepp sedan tidig ålder bla hennes pappa och morfar. Nu senast någon person i Göteborg. Inga namn nämda men att hennes pappa och morfar har förgripit sig på henne. Man kan då snabbt räkna ut vem min dotter har avsagt all kontakt med sin familj ink syskonen, kusiner mm sedan 3 år så ingen har haft kontakt med henne under dessa år och vet inte hur hon mår. Vi har försökt via psyk på sjukhuset där hon har varit inlagd flera gånger att lämna information att hon vad jag har förstått gör en kriminell handling när hon lägger ut på sociala medier på utpekade personer. Men de säger att vi inte får lämna info direkt till handläggarn eftersom hon har avsagt även denna kontakt.Frågan ; Finns det något juridisk vi kan göra för att få kontakt eller lämna info till psykologen just om att hon agerar brottslighet? Hur fungerar omyndighetsförkaring? Har även tänkt på en orosanmälan men vet inte hur det fungerar. Har ni andra råd att ge? Vi har pratat med polisen med de tyckte inte polisanmälan var någon bra idé just för hon är så skör.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det är din dotter i vuxen ålder och har inte varit i kontakt med någon i familjen i flera år. Ytterligare framgår det av din fråga att din dotter inte har nämnt några namn när hon i sociala medier framfört att hon blivit sexuellt utnyttjad/antastad/trakasserad av sin pappa, morfar och en man i Göteborg. Jag tolkar frågan som att hon inte har sagt namnen på alla dessa män och svarar på din fråga utifrån detta.

Eftersom din dotter är myndig, vuxen och har avsagt all form av kontakt med er finns det inte mycket att göra eftersom hennes psykolog har tystnadsplikt och behandlingshem/andra myndigheter hon varit i kontakt med inte lämnar ut information om henne eller hennes psykolog pga sekretess (särskilt då hon har en problematisk relation till er). Det enda ni kan göra rent juridiskt är att pappa/morfar anmäler henne för förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Det är endast målsäganden alltså pappa/morfar som kan anmäla och åtala för brott, de kommer med andra ord inte få hjälp av en åklagare att göra detta.

Förutsättningarna för att det din dotter publicerat på sociala medier ska räknas som förtal är att det är ägnat att utsätta nämnda personer för andras missaktning. Det ska röra sig om en brottslig eller klandervärd handling, i detta fall är sexuella övergrepp något brottsligt så det faller in på förtal. Ytterligare räcker det att en tredje person har fått ta del av informationen och det kan räknas som förtal oavsett om uppgifterna är sanna eller ej.

Undantag

Om din dotter har haft skälig grund för sina påståenden eller det utifrån omständigheterna kan ses som försvarligt att hon lämnat dessa uppgifter kan hon slippa ansvar trots att förutsättningarna för att det ska anses som förtal är uppfyllda.

Du har inte lämnat några uppgifter om hennes sociala medier är privata/offentliga samt hur många följare hon har. Med tanke på att hon inte är en välkänd person och vilka hennes följare är (det kan vara en sluten krets, eller personer som inte känner hennes pappa eller morfar) är det svårt att säga att det faktiskt hade räknats som förtal eftersom sådana faktorer spelar stor roll när rätten bedömer ifall det är förtal eller ej. Det måste med andra ord vara uppenbart vilka personer det är hon "anklagar", ifall följarna inte känner hennes familj och hon inte nämnt namn så är det svårt att säga att de blivit utsatta för andras missaktning.

Kort sagt rekommenderar jag er inte att kontakta henne enbart för att säga att hon begått en brottslig handling eftersom det inte är säkert om hon har det eller inte.

Vill ni att detta upphör får ni göra en polisanmälan, dock får ni räkna med att det görs en utredning angående de påstådda övergreppen då det kan visas att hon haft en skälig grund för sina yttranden eller så kan det utifrån omständigheterna anses som försvarligt att hon uttalat sig om dessa. Det lär göras en avvägning mellan hennes yttrandefrihet och risken för de nämnda personerna att råka ut för andras missaktning.

Angående orosanmälan och omyndighetsförklaring:

Lagen om omyndighetsförklaring avskaffades 1989 pga det ansåg som alltför inskränkande i en persons liv och det försvårade social anpassning.

Du kan som privatperson göra en orosanmälan om en vuxen person då du misstänker någon form av fysisk eller psykisk våld, vanvård, sexuellt utnyttjande eller annan form av missförhållande. Dock får du inte som privatperson veta vilka åtgärder socialtjänsten tar och hur de går vidare med din orosanmälan. I en sådan anmälan är det bra att beskriva varför man känner oro och lämna uppgifter om personen. Med tanke på att ni inte har en kontakt och att din dotter besöker en psykolog och varit i kontakt med behandlingshem är det inte någon mening med att göra en orosanmälan eftersom hon redan får vård och ni saknar tillräckliga uppgifter om henne. Det är ganska svårt att på rättslig väg försöka hjälpa en vuxen person som inte vill ha kontakt eller hjälp från er. Så det enda pappa/morfar kan göra är att anmäla er dotter för förtal men det är svårt att säga vart detta leder pga. oklara omständigheter.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1140)
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?
2021-02-20 Vilka är förutsättningarna för förtal?
2021-02-18 Vad menas med ärekränkning och förtal?

Alla besvarade frågor (89488)