Brottsligt att på falska grunder påstå att någon begått brott

Hej!En kompis till mig blev anklagad av en person som jobbar på hens arbetsplats då och då för sexuell trakesseri utan någon sanning. Arbetsgivaren har pratat med min kompis. Kompisen har förklarat deras samtal och är chockad för att hens kollega har upplevt samtalet annorlunda. De är inte kollegor hela tiden utan kollegan jobbar ibland där.

Min kompis är mycket upprörd och vill gå vidare eftersom hen tycker inte att det är okej att bli anklagad för något som sexuell trakkaserri utan grund. Kompisen känner till tjejens familj, har hjälpt dem mycket. Därför är hen extra chockad.

Kan man bara anklaga en kollega utan konsekvens?Vad kan hen göra?

Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att på falska grunder anklaga någon för att ha begått ett brott – särskilt ett så pass stigmatiserande brott som sexualbrott är – kan vara olagligt på flera grunder, i första hand som falsk angivelse, falsk tillvitelse eller förtal. Reglerna om detta finner du i brottsbalken (BrB).

Att lögnaktigt anmäla någon för brott utgör ett allvarligt brott

Skulle din kompis ha blivit anmäld till polis, åklagare eller annan myndighet för de påstådda trakasserierna kan detta utgöra de allvarliga brotten falsk angivelse eller falsk tillvitelse, beroende på om anmälaren har till avsikt att din kompis ska bli dömd eller ej (15 kap. 6 § BrB, 15 kap. 7 § BrB). Det är helt enkelt olagligt att påstå att man blivit utsatt för ett brott om detta ej är sant. Man får heller inte till åklagare, polis eller myndighet, modifiera sanningen och osant hävda att vissa omständigheter som försvårar straffet förelåg, eller underlåta att berätta om annan omständighet som mildrar straff eller helt fritar den misstänkte från ansvar. Jag rekommenderar därför din vän att vara mycket uppmärksam på om en brottsanmälan sker, och i så fall samla bevis på sin oskuld.

Att sprida uppgift om att person begått brott kan utgöra förtal

Skulle det påstådda brottet inte anmälts men ändå berättats och "snackats om", kan detta också vara brottsligt som förtal (5 kap. 1 § stycke 1 BrB). Att utpeka någon som brottslig eller i övrigt "klandervärd i sitt levnadssätt" inför andra människor är nämligen som utgångspunkt brottsligt, oavsett om detta är sant eller ej. Däremot är det i många fall försvarligt och berättigat att utpeka någon som brottslig om detta faktiskt är sant, och det är främst de "falska" utpekningarna som i verkligheten utgör förtal (5 kap. 1 § stycke 2 BrB). Skulle rykten om att din vän gjort sig skyldig till sexuella trakasserier spridas, kan detta, särskilt om det kan bevisas att ryktena bygger på lögner, absolut vara straffbart som förtal. Sexualbrott anses särskilt stigmatiserande, och även om bara en liten grupp för höra om detta kan det ha stor inverkan på den utpekades liv. Förtal är ett brott som faller under det som kallas enskilt åtal, och innebär att åklagare (oftast) inte är skyldig att inleda en rättsprocess mot den som förtalat. Istället är det den förtalsutsatte, målsägande, som får driva processen. Detta lägger stort ansvar på den enskilde, och förtalsmål är därför notoriskt ovanliga och svårutredda. Men viktigt att veta är att det absolut inte är straffritt att sprida rykten denna typ av rykten om folk.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”