Brottsligt att öppna och läsa annans post.

FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt att öppna och läsa fackets brev.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Att olovligen och uppsåtligen öppna och läsa annans post är brottsligt enligt 4 kap 8 § Brottsbalk (1962:700). Den som gör detta gör sig skyldig till brytande av posthemlighet och straffet är böter eller fängelse i högst två år. För brott är det oväsentligt om brevet kommer från ett fackförbund eller ej. Så fort någon olovligen öppnat post som inte är adresserat till denne begår man ett brott. Det räcker alltså normalt att man öppnat posten (behöver inte läsa den) för att kunna straffas.

För att straffas krävs dock även att postförsändelsen 1. innehåller ett meddelande av något slag, 2. att brevet utfärdats av ett postbefordringsföretag (t.ex. Postnord), 3. att det öppnats under befordran samt 4. att öppnandet sker olovligen.

Med "under befordran" menas den tid från att man lämnar in det för befordran (lägger brevet i brevlådan) till att det hamnar i mottagarens brevlåda. Om t.ex. någon olovligen öppnar posten när den väl hamnat i adressatens brevlåda rör det sig snarare om intrång i förvar enligt 4 kap 9 § BrB. Påföljden är även i det här fallet böter eller fängelse i högst två år.

Slutligen bör tilläggas att, eftersom uppsåt krävs för att straffas, omfattas inte situationer där någon av misstag öppnat post och fått tillgång till ett meddelande. Däremot torde det vara straffbart att fortsätta läsa sedan misstaget upptäckts.

Sammanfattningsvis: Om din arbetsgivare öppnat post som inte är adresserad till arbetsgivaren är det sannolikt att denne begått ett brott. Detta kan i sådana fall anmälas till Polisen.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1205)
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

Alla besvarade frågor (94371)