Brottsligt att ljuga i ett CV

FRÅGA
Är det brottsligt att ljuga om tidigare praktikplatser och erfarenheter i ett CV? Vad kan man få för straff för det ifall man skulle göra det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du lämnar uppgifter i ett CV som är oriktiga skulle du kunna göra dig skyldig till brottet bedrägeri. För att det ska kunna röra sig om ett bedrägeri enligt 9 kap. 1 § Brottsbalken måste du ha begått brottet uppsåtligen. Arbetsgivaren måste också ha lidit en ekonomisk skada. Den som döms för bedrägeri kan få fängelse i högst två år. Andra påföljder som t.ex. samhällstjänst kan också vara aktuella i stället för fängelse.

Skulle du i samband med detta förfalska eller ändra i betyg, intyg eller liknande skulle du kunna göra dig skyldig till brotten urkundsförfalskning eller brukande av falsk urkund. Detta framgår av 14 kap. 1 § och 10 § Brottsbalken. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (361)
2020-05-26 Om man begått bedrägeri, vad blir straffet?
2020-05-25 Utpressning och utpressningsförsök
2020-05-24 Är det bedrägeri att skapa nya konton för att få grattiskoder?
2020-05-21 Ringa bedrägeri

Alla besvarade frågor (80321)