Brottsligt att läsa annans SMS?

Har någon rättighet att utan mitt medgivande kopiera mina sms med annan person?

Personen i fråga tog, utan min vetskap, min iPad och kopierade min konversation med två andra personer!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning! Brottet som skulle kunna komma ifråga är brytande av post- eller telehemlighet. 4 kap 8 § i brottsbalken lyder: "Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år." Såvitt jag läser det du beskriver har personen gjort sig skyldig till detta brott. Huruvida du kan leda det i bevis är förstås en annan fråga som jag inte kan uttala mig om utifrån den information du delger. Min rekommendation är att göra en polisanmälan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo