Brottsligt att köra på någon som går mot rött?

2021-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som händer om t.ex. en buss skulle köra på någon som gick mot rött ljus? Som jag har förstått det är det ett brott att gå mot rött ljus, men att skada någon (köra på någon) är också ett brott. Vem har gjort fel i det här fallet? Kan busschauffören straffas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag först att gå in på vilket brott som kan bli aktuellt för den gående och för busschauffören. Sedan kommer jag avsluta med att gå in på om busschauffören kan straffas. Jag vill dock börja med att poängtera att man bedömer den gåendes och busschaufförens handlande separat.

Vilket brott har den gående begått?

Att gå mot rött ljus är brottslig men är inte straffbart (2 kap. 2 § trafikförordningen). Däremot kan man eventuellt dömas för vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). Då krävs det att man i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Vad som har betydelse här är om den gående har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95:23, s. 122). Att gå mot rött ljus när där är fordon som snart ska passera där den gående korsar vägen mott rött ljus borde kunna utgöra ett sådant medvetet risktagande. Detta beror såklart lite på hur situationen har sett ut. Om man kommer fram till att den gående har tagit ett sådant medvetet risktagande så kan denne bli dömd till böter för vårdslöshet i trafik.

Vilket brott har busschauffören begått?

Brottet som busschauffören kan göra sig skyldig till är också vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). För att kunna dömas för detta krävs det att busschauffören har brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Precis som när det gäller den gående så måste busschauffören alltså ha gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95:23, s. 122). Här måste man göra en bestämmelse i varje enskilt fall och man kan titta på omständigheter som till exempel fordonets hastighet. Men förutsatt att busschauffören har haft god uppsikt och sänkt hastigheten om det varit befogat så är det tveksamt till om busschauffören kan bli dömd för vårdslöshet i trafik.

Busschauffören hade även kunnat göra sig skyldig till vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Även här måste man göra en bedömning av om busschauffören har agerat vårdslöst och den bedömningen görs på samma sätt som bedömningen till brottet vårdslöshet i trafik som jag har redogjort för ovan. Därför är det även här tveksamt till om busschauffören kan bli dömd för vållande till kroppsskada, förutsatt att busschauffören haft god uppsikt och sänkt hastigheten om det varit befogat.

Vem har gjort fel och kan busschauffören straffas?

Både den gående och busschauffören har gjort fel eftersom man inte får gå mot rött och inte heller får köra på någon. Men samtidigt innebär inte det nödvändigtvis att båda, eller någon av de, kan straffas. Man måste titta på de enskilda omständigheterna i den faktiska situationen för att bedöma om den gående eller busschauffören har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Huruvida busschauffören kan straffas kan jag därför tyvärr inte ge ett rakt svar på eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Men straffansvar kan eventuellt bli aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor så är du välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96515)