Brottsligt att gilla ett inlägg om olaga hot på sociala medier?

Hej

Kan det anses vara brottsligt att "gilla" (trycka på "like") på ett inlägg i sociala medier när det inlägget är ett olaga hot?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om det faktum att du gillat ett inlägg på sociala medier som är att anse som ett olaga hot, är att anse som brottsligt?

Reglering av olaga hot

Olaga hot regleras i 4 kap. 5§ Brottsbalken. Eftersom jag inte vet vad som står i inlägget är det svårt för mig att veta om inlägget i sig är att anse som ett olaga hot. Jag kommer därför utgå från att det är det.

Medverkan till brott

Medverkan till brottsliga gärningar regleras i 24 kap. 4§ Brottsbalken. Inte bara den som utfört gärningen ska dömas till ansvar, utan även den som främjat denna med råd eller dåd. Den som inte är att anse som gärningsman döms då för medhjälp eller anstiftan.

Gärningsman är den person som utfört själv brottet och uppfyllt de rekvisit (ord) som ställs upp i paragrafen. Ibland kan emellertid även andra personer anses som medgärningsmän trots att de inte uppfyller rekvisiten för en brottslig gärning.

För att dömas som medverkande krävs alltså att man främjar en annan brottslig gärning, i detta fallet det olaga hotet. Att främja innebär att öva inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning. Även obehövlig och motverkande medverkan kan ibland anses falla under begreppet främja. Det krävs att man deltagit i förberedandet eller genomförandet och att de medverkandes gärning har haft fysisk eller psykisk (råd/uppmuntran) betydelse för den rättsstridiga gärningens genomförande, att man helt enkelt styrker en persons i dennes uppsåt (utförande).

För att en medverkande ska ådömas ansvar för medhjälp till olaga hot krävs att denne har uppsåt till den brottsliga gärningen, alltså det olaga hotet. Men också att man har uppsåt till medverkansgärningen, alltså uppsåt till att ens "likeande" av inlägget är medhjälp till olaga hot.

Underlåtenhet?

I vissa fall är det straffbart att underlåta att ingripa mot en brottslig gärning. Underlåtenhetsbrotten finns oftast i slutet av varje kapitel i Brottsbalken. Beträffande olaga hot finns emellertid inget underlåtenhetsbrott.

Bedömning i det aktuella fallet

Att du skulle kunna dömas som medgärningsman ser jag som helt uteslutet.

Det är inte helt klarlagt vad som är att anse som ett "främjande". Men att en "like" av ett olaga hot på sociala medier ska anses vara något som "övar inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning" har jag för egen del svårt att se. Det är vidare svårt att se att din "like" av inlägget skulle ha någon egentlig betydelse för det olaga hotet. Jämförelsevis är det enligt praxis inte ett främjande att heja på vid ett slagsmål som kan konstituera en misshandel.

Om du däremot skulle välja att kommentera inlägget på ett sätt som mer aktivt skulle vara att anse som ett främjande, ligger det närmare till hands att se detta som medhjälp.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo