Brottsligt att fotografera pågående brott på offentlig plats alternativt privat plats?

FRÅGA
Är det tillåtet att fotografera ett pågående brott så som skadegörelse på offentlig plats alternativt privat plats så som en bostadsrättsförening
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsligt att i smyg fotografera en person som befinner sig i privat utrymme

Det finns generellt sett en mycket stor frihet att fotografera på offentliga platser (i princip så länge det inte finns något uttryckligt förbud på t.ex. en skylt). Att däremot trycka upp en kamera i någons ansikte och t.ex. följa efter denna person, slita i kläder osv kan utgöra ofredande, till vilket böter eller fängelse i högst 1 år utdöms (4 kap 7 § brottsbalken)

Vad gäller privata platser kan fotografering/filmning utgöra brottet kränkande fotografering om det sker i smyg utan samtycke från den som blir fotograferas/filmas (4 kap 6a § brottsbalken). Exempel på sådana privata platser är t.ex. på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Det avgörande är att den personliga integriteten kränks (prop 2012/13:69). Att fotografera någon i sin bostadsrätt kan således utgöra kränkande fotografering (beroende på situation). Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Fotograferingen kan vara tillåten trots att den sker i smyg

Fotograferingen är dock inte brottslig om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Enligt förarbetena kan fotografering i syfte att dokumentera bevisning om ett pågående brott vara försvarlig, eftersom dokumenteringen kan behöva ske i hemlighet för att över huvud taget komma till stånd. Det handlar dock om en helhetsbedömning i det enskilda fallet, vilket innebär att alla omständigheter ska beaktas och vägas mot varandra (t.ex. brottets allvar, hur fotograferingen skedde osv).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94587)