Brottsligt att fotografera annans tomt?

Min granne har fotograferat min tomt och skickat till kommun då jag ger städmat till fåglar under vintern. Dock har frö hamnat på marken. Han har fotograferat utan tillåtelse. Enligt polis ofredande. Plus att han skriver på Facebook och messenger till mig. Känner mig kränkt mår dåligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din granne vid fotograferandet har varit inne på din tomt kan denne ha begått hemfridsbrott (4:6 BrB). Detta om grannen olovligen trängt sig in och stannat kvar en tid på din tomt. För hemfridsbrott kan man dömas till böter (eller till fängelse i högst två år om brottet skulle vara grovt). Om din granne däremot stått utanför din tomt vid fotograferandet kan det följaktligen inte utgöra hemfridsbrott.

I 4:6 a BrB finns en bestämmelse om kränkande fotografering. För att detta brott ska vara aktuellt krävs det att det används ett tekniskt hjälpmedel, dvs en mobil, kamera etc. Det spelar ingen roll om det är stillbilder / videofilm. Detta krav är uppfyllt i situationen som du beskriver. Vidare krävs det också att grannen agerar olovligen och i hemlighet. Det betyder att fotograferingen måste ske utan att du vet om det och utan ditt samtycke. Slutligen krävs det även att fotograferingen skett inomhus i en bostad, omklädningsrum eller liknande. Om du blir fotograferad utomhus i trädgården, på balkongen eller altanen omfattas det alltså inte av brottet kränkande fotografering. Om grannen skulle börja filma in i din bostad så omfattas fotograferingen av bestämmelsen. Om fotograferandet enbart avser din tomt omfattas det således inte heller av brottet kränkande fotografering.

Brottet ofredande som du nämner i din fråga är när en person agerar med ett hänsynslöst beteende och det innebär en kännbar frihetskränkning för den som blir utsatt (jfr 4 kap 7 § BrB). Det är alltså en ganska vid bestämmelse som kan omfatta många olika typer av handlingar. Det kan exempelvis vara att en person upprepade gånger skickar sms eller ringer trots att man bett personen att sluta med det. Om din granne fotograferar på ett hänsynslöst sätt och du flertalet gånger bett honom att sluta så skulle det kunna röra sig om ett ofredande från dennes sida.

Sammanfattningsvis:
Det finns egentligen ingen bestämmelse i BrB som hindrar en person från att enbart fotografera en tomt som hen står utanför. Det finns vidare inget som förbjuder grannen från att skicka bilderna till kommunen. Utan mer information om den specifika situationen är det dock svårt att göra en fullständig bedömning. Du har alltid möjlighet att göra en polisanmälan om du anser att din grannes agerande verkar kunna vara brottsligt.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo