FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB25/05/2022

Brottslig gärning som begåtts utomlands

Min pojkvän gjorde slut med sitt ex för några år sedan och nu ser vi att hans ex sprider en massa lögner om honom och om mig (hans fru) på Instagram. Hon har spelat in video på sig själv då hon talar illa om oss och sprider lögner och sprider mitt namn och privat information och sprider privata bilder utan tillåtelse. Självklart har vi rapporterat detta till Instagram men ingenting har hänt. Grejen är det att vi bor i Sverige medans hon bor i Turkiet! Finns det något vi kan göra? Måste vi stämma henne? Om vi polisanmäler henne kommer det att leda till någonting? Finns det något vi kan göra som kan "skrämma" personen, dvs skicka ett brev från en advokat som "hotar" med att stämma henne för att få henne att förhoppningsvis lägga ner? Snälla skulle verkligen uppskatta svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är en väldigt bra fråga du ställer. Kortfattat handlar din fråga om när en svensk domstol är behörig att döma i ett brottmål. Svaret på detta finns i jurisdiktionsreglerna i 2 kap. Brottsbalken

Förtal eller förolämpning

Utifrån den begränsade bakgrundsinformationen är min uppfattning att smutskastning antingen kan aktualisera förtal enligt (5:1 BrB) eller förolämpning i enlighet med (5:5 BrB). Det behövs något mer detaljerad information kring vad uttalandena innehåller för att kunna avgöra detta mer precist. 

Är svensk domstol behörig att döma i ärekränkningsbrott som begåtts utomlands?

Svaret på denna fråga är att det beror på. Inom svensk rätt finns det ett krav på dubbel straffbarhet, vilket innebär att brottet måste vara kriminaliserat/olagligt även i det land som gärningen begås. Följaktligen krävs det att förtal alternativt förolämpning även är otillåtet i det landet som gärningen begås, för att principen om dubbel straffbarhet ska vara uppfylld. 

Det är även viktigt att konstatera om personen som begår denna smutskastning var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige vid tidpunkten för gärningen. Då skulle det kunna vara en grund för att svensk domstol skulle kunna döma i målet (Se 2:3 p. 2 BrB)

Om du som är blivit utsatt för dessa smutskastningar är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige - så kan det också vara en grund för att svensk jurisdiktion föreligger, alltså att en svensk domstol är behörig att döma i det aktuella målet (Se 2:3 p.3 BrB). 

Sammanfattning och avslutande tips

Svaret på din fråga är att det beror på. Om personen som riktar dessa uttalanden mot dig är svensk medborgare eller har haft hemvist i Sverige vid tidpunkten för gärningstillfället, så kan det medföra att detta går att polisanmäla i Sverige. Om personen utfört detta mot en svensk medborgare, dvs. om du är svensk medborgare, så kan det också göra att svensk domstol är behörig att döma i målet. 

Det krävs dock som nämnt att förtal/alternativt förolämpning även är olagligt i Turkiet.

Ett sätt att kunna angripa detta problem är att upprätta en polisanmälan. Det kan dock finnas vissa svårigheter i att utreda brott som begåtts i ett annat land och över internet. Möjligheten finns således att polisanmäla, men att du bör vara medveten om att det ändå kan finnas en risk för att ärendets läggs ner.

Skulle du vilja göra en polisanmälan går det att göra genom att ringa på numret 114 14. Ett annat sätt att försöka bringa en lösning på situationen, kan vara att ni uppvisar detta besvarande till personen i fråga. 

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig!

Vänliga hälsningar, 

Rijad TrubljaninRådgivare