Brottsbeskrivningen för olaga hot

Hej hej !

Jag vill fråga en sak om varning som jag skrev till en viss som mobbade en del i skoltiden så h*n håller att mobba andra per sociala medier så jag skrev formell varning till h*n : " Jag varnar dig om du fortsätter att råka ut illa en dag till slut om mobbning upphör inte helt från din sida, Annars du kan bli skadad eller dödad av nån som visar sig var fel vald person som kan slå till hårt. OM du fortsätter och kan inte inse allvaret av följderna så jag kan inte hjälpa dig för att jag har gett varning till dig en gång så rentvår jag all sig från ansvar." Då jag vet en del är fortfarande arga och önskar att h*n vore död och begraven. men tyvärr kan jag göra inte nåt mer än att ha gett varning till h*n.... Är det olaga hot eller formell varning ? Önskar jag svar tack !

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsbeskrivningen för olaga hot
Olaga hot begås av den som lyfter vapen mot någon eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom (BrB 4:5).

"Hot om brottslig gärning"
Hotet om den brottsliga gärningen i den aktuella situationen är bland annat misshandel, grov misshandel samt mord. Det avgörande är dock hur offret uppfattar påståendet, d.v.s. huruvida brottet kommer att utföras. Vidare behöver inte hotet vara uttryckligt utan kan även vara antytt. "Jag vet var du bor" kan till exempel utgöra olaga hot. Att hotet ej var allvarligt menat saknar därmed betydelse.

"Ägnat att (typiskt sett duger att) framkalla allvarlig fruktan"
Det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för att olaga hot ska ha begåtts. Eftersom jag tolkar det som att ditt syfte var att den ifrågavarande personen skulle bli rädd är min bedömning att hotet var ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan.

Sammanfattning
Min slutliga bedömning är att du begick olaga hot då du skrev till den ifrågavarande personen. Det avgörande är dock hur offret uppfattade hotet, som ovan anfört.

__________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”