Brottet intrång i förvar

Hej när jag fick hem mina betyg i ett förseglat kuvert addreserat med mitt namn så valde min ena vårdnashavare att öppna det för att ta del av inehålet så som jag förstår räknas detta som "intrång i förvar" om jag väljer att anmäla vad för straff kan det bli? och om det blir böter vad för summa skulle det kunna röra sig om?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att öppna någon annans post kan falla in under två olika bestämmelser i brottsbalken, BrB. Den ena är brytande av post eller telehemlighet (4 kap 8 § BrB) och den andra är som du nämner intrång i förvar (4 kap 9 § BrB). Eftersom ditt kuvert lämnats till din adress och därefter öppnats är det fråga om intrång i förvar.

Dina föräldrar har inte någon generell rätt att öppna din post om inte samtycke till detta föreligger. Om en domstol finner att brottet intrång i förvar har begåtts är straffet böter eller fängelse i högst två år. Rättsfallet RH 2016:14 kan möjligen ge en vägledning om bötesbeloppet. En föreståndare dömdes i fallet för att ha öppnat myndighetspost för 50 dagsböter a 400 kr samt skadestånd om 5000 kr till målsägande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Stephanie FjeldsethRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo