Brottet intrång i förvar

FRÅGA
Hej när jag fick hem mina betyg i ett förseglat kuvert addreserat med mitt namn så valde min ena vårdnashavare att öppna det för att ta del av inehålet så som jag förstår räknas detta som "intrång i förvar" om jag väljer att anmäla vad för straff kan det bli? och om det blir böter vad för summa skulle det kunna röra sig om?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att öppna någon annans post kan falla in under två olika bestämmelser i brottsbalken, BrB. Den ena är brytande av post eller telehemlighet (4 kap 8 § BrB) och den andra är som du nämner intrång i förvar (4 kap 9 § BrB). Eftersom ditt kuvert lämnats till din adress och därefter öppnats är det fråga om intrång i förvar.

Dina föräldrar har inte någon generell rätt att öppna din post om inte samtycke till detta föreligger. Om en domstol finner att brottet intrång i förvar har begåtts är straffet böter eller fängelse i högst två år. Rättsfallet RH 2016:14 kan möjligen ge en vägledning om bötesbeloppet. En föreståndare dömdes i fallet för att ha öppnat myndighetspost för 50 dagsböter a 400 kr samt skadestånd om 5000 kr till målsägande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (886)
2020-02-18 Inspelning av samtal - Vad gäller?
2020-02-18 Vad kan jag göra när jag och min partner trakasseras av mitt ex?
2020-02-16 Vad krävs för att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt?
2020-02-15 Stalkning och olaga förföljelse

Alla besvarade frågor (77205)