FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/08/2015

Brott som ger strafföreläggande

Vilka brott kan ge strafföreläggande? Ge gärna flera exempel på faktiska brott.

Lawline svarar

Strafföreläggande kan tillämpas för brott som är begränsat till böter och/eller villkorlig dom i straffskalan.

Typiska brott som generellt sett ger ett strafföreläggande är stöld, snatteri och trafikförseelser som exempelvis fortkörning.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare