FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/11/2019

Brott som begåtts på internet från utlandet men som fullbordas i Sverige

Hej.

Jag har skickat en penisbild till en person och nu är jag misstänkt för sexuellt ofredande. Jag skickade bilden från England till en mottagare i Sverige och från vad jag kunnat googla mig till är det inte ett brott i England (vad jag förstår måste det vara ett brott i det landet där det begicks för att jag ska kunna dömas i Sverige). Kan jag förvänta mig att åtalet läggs ner?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första som bör utredas när det kommer till gärningar som har anknytning till flera länder är att om gärningen är att anse som brottslig i Sverige.

Då du är misstänkt för sexuellt ofredande och anger i din fråga att du skickat bild på ditt kön så drar jag slutsatsen att den begångna gärningen utgör brott enligt svensk lag. Jag kommer inte göra någon utredning huruvida gärningen är att anse som ett brott i England.

Det är riktigt det du säger om den s.k. dubbel straffbarheten; dvs. att gärningen måste vara straffbar i såväl utlandet som i Sverige för att svensk domstol ska kunna döma dig med tillämpning av svensk rätt. Detta gäller dock bara om brottet har begåtts i utlandet.

Det blir därför viktigt här att utreda var brottet ska anses vara begånget.

Straffrättslig jurisdiktion och tillämpning av svensk straffrätt

Ett brott som begåtts i Sverige döms med tillämpning av svensk lag och av svensk domstol enligt 2 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Brott anses begånget där handlingen företogs, men också där brottet fullbordades enligt 2 kap. 4 § BrB.

Det föranleder att ett och samma brott kan anses vara begånget i flera länder förutsatt att den brottsliga handlingen sker i ett annat land än platsen för fullbordan.

I ditt fall ter det sig naturligt att handlingen (bild tas och skickas iväg) har genomförts i England. Däremot måste det utredas om brottet fullbordats i Sverige.

Att skicka iväg en bild som aldrig kommer fram har inte av uppenbarliga skäl sexuellt ofredat någon. Såldes måste brottet anses vara fullbordat när mottagaren får bilden till handa. Min bedömning utifrån de faktiska omständigheterna i ditt fall är således att brottet fullbordades i Sverige när mottagaren tog del av bilden.

Det medför att brottet anses begånget i Sverige och att det alltså inte föreligger något krav på att gärningen också ska vara straffbelagd i England (se 2 kap. 1 § BrB).

Det föranleder att det inte finns något hinder med anledning av dubbel straffbarhet. På denna grund finns det därför inget skäl för att förundersökningen eller åtalet skulle läggas ned.

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo