FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/09/2022

Brott och sjuksköterskelegitimation

Hej! Jag går sjuksköterskeprogrammet och har fått en prick i registret som är penningtvättbrott där påföljderna är villkorlig dom, böter och skadestånd. Kommer jag kunna få legitimation eller bli nekad pågrund av detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör huruvida ditt belastningsregister kan hindra dig från att få en sjuksköterskelegitimation. Lagen som blir tillämplig för din fråga är patientsäkerhetslagen (PSL).

En person som har erhållit en sjuksköterskeexamen kan ansöka om legitimation för yrket. Legitimationen får inte meddelas om en person som redan har legitimation hade fått den återkallad (4 kap. 1 § PSL). Vi därför vidare se om grunderna för återkallande av legitimation.

Det finns olika grunder för att en legitimation ska kunna återkallas (i detta fallet meddelas):

  1. Den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke, 
  2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller
  3. på annat sätt visat sig uppenbart olämplig för att utöva yrket.

(8 kap. 3 § PSL)

Grunder två och tre kommer att kunna vara relevanta för ditt fall. 

Allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet

I en bedömning av vad som ska anses vara allvarligt gör man en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sådant som tas i beaktning är brottslighetens art, brottets straffvärde, påföljden, försvårande eller förmildrande omständigheter och gärningsmannens motiv. Brottet ska vara ägnat att påverka förtroendet. Sådana brott nämns i förarbetena vara; brott mot liv och hälsa, sexualbrott, förfalskningsbrott m.m.

Uppenbart olämplig

Grunden tar sikte på ett olämpligt förfarande som har undergrävt den tillit som allmänheten har gentemot en legitimerad. Det kan vara sådant som händer inom och utom arbetet. Förstärkningsordet ‘’uppenbart’’ betyder att det nästan aldrig uppnår dit. Ett exempel på uppenbart olämplig är LR 20129-2002- en person hade brukat narkotikaklassade läkemedel som denne skulle leverera till ett sjukhus. Personen hade tidigare anmälningar på sig från sjukhem och var misstänkt för ytterligare brott.

Slutsats

I ditt fall har du dömts för penningtvättsbrott till villkorlig dom förenat med böter. Som tidigare nämnts krävs det att det gäller ett allvarligt brott ägnat att skada ditt förtroende eller att du anses vara uppenbart olämplig. Jag tvivlar starkt på att din dom för penningtvättsbrott kommer att hindra dig från att erhålla en sjuksköterskelegitimation. Om det skulle vara ett hinder finns det inget som hindrar dig från att söka legitimation vid ett senare tillfälle efter att brottsregistret har försvunnit.

Hoppas att detta svar hjälper dig!

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem.

Maximilian PernhedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”