FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2018

Brott och alkohol

Hej!

Jag undrar hur det fungerar vid en misshandel där den ena döms för det men har invändningar på att han var berusad och aldrig skulle göra det vid nyktert tillstånd. Kan domstolen då agera annorlunda vid beslut av brott eller kvittar det ifall alkohol varit inblandat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alkohol spelar ingen roll vid bedömningen av huruvida ett brott har begåtts eller vilket straff som ska utdömas. Huruvida gärningsmannen har haft uppsåt eller inte ska bedömas likadant oavsett om gärningsmannen varit berusad eller inte. Detta följer bl.a. av 1 kap 2 § 2 st brottsbalken. Det är således personens avsikt vid tillfället för brottet som spelar roll. Att personen var full då och kanske aldrig hade agerat så i nyktert tillstånd saknar således i princip intresse.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”