Brott mot tystnadsplikt?

2020-06-15 i Sekretess
FRÅGA
Hej Lawline, det är såhär att jag fick reda på från min syster att min familj har varit på möte tillsammans med någon läkare och tydligen har läkaren berättat om min diagnos lindrig utvecklingsstörning, min fråga lyder hur mycket sekretess har läkarna? Och har denne läkaren begått ett stort brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln
Lagregleringen för sekretess och tystnadsplikt i vården återfinns främst i sekretesslagen (OSL), men även patientsäkerhetslagen (PSL). Den lag som blir aktuell är beroende på huruvida ärendet sker i offentlig eller privat regi. Då det inte framgår i din fråga vart vården utövas, kommer jag i mitt svar utgå ifrån att du vårdats av den offentliga vården.

Som huvudregel gäller tystnadsplikt inom vården för olika uppgifter om patienter. Sekretessen gäller för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står helt klart att uppgiften kan lämnas ut utan att patienten eller någon närstående lider skada (25 kap 1 § OSL). Så länge du inte har lämnat samtycke till att uppgifterna lämnas ut, föreligger således sekretess som utgångspunkt.

Undantag
Som ovan nämnt kan det finnas situationer där uppgifter får lämnas om det står helt klart att du som enskild inte kommer ta skada. Det finns även andra undantag för när sekretessen inte gäller, eller när den kan brytas utan personens samtycke. Dessa situationer anger att uppgifter får lämnas i beslut kring

- ärende om psykiatrisk tvångsvård,
- ärende om rättspykistrisk vård,
- ärende om smittskyddslagen,
- ärende om klagomål mot häls- och sjukvården eller dess personal,
- ärende om omhändertagande av patientjournal och
- ärende enligt patientsäkerhetslagen, (25 kap 10 § OSL)

Dessa undantag gäller även ifall uppgiften i fråga skulle lämnas till en enskild person (25 kap 11 § OSL).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så omfattas uppgifter som din diagnos av sekretess, däremot är det i flera situationer detta kan brytas. Eftersom din fråga inte beskriver mer ingående omständigheter om vad som hänt, är det svårt att svara på om någon av undantagssituationerna föreligger i ditt fall. Du bör se över mina beskrivningar kring när sekretessen kan brytas och fundera om det kan gälla i ditt fall. Är det så att du tror vårdpersonal har brutit mot tystnadsplikten och att undantagssituationerna inte gäller, så bör du höra av dig direkt till vårdgivaren. Man kan också ta kontakt med patientnämnden i din region för att få stöd. Detta är givetvis ett brott som man kan anmäla till polisen.

Hoppas det var svar på din fråga, annars får du återkomma med en ny

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (233)
2020-12-29 Kan man begära att vara anonym i en dom?
2020-12-21 Får polis berätta om utfärdande av ordningsbot till släktingar?
2020-12-17 Gäller sekretess mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården?
2020-11-28 Förundersökningssekretess

Alla besvarade frågor (88102)