Brott mot trafikförordningen

2020-10-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan Fick en bot om 500 då jag använde Dimljus i samband med Halvljus. Ger det en prick i Körkortet och i så fall hur länge Med vänlig Hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpligt lagrum
Närmare reglering kring det aktuella rättsläget återfinns i trafikförordningen och lagen om belastningsregister.

Trafikförordningen om belysning vid färd
Vid färd med motorfordon på väg får man inte använda dimljus samtidigt med halvljus (3 kap. 71 § tredje stycket trafikförordningen). En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms till penningböter (14 kap. 3 § p. 1b trafikförordningen).

Belastningsregister och gallringstid för uppgift om böter
Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). En registrering av en sådan uppgift brukar kallas för att få en "prick" i registret.

I ditt fall har du ålagts penningböter för en trafikförseelse som begåtts i strid mot trafikförordningens regler. Det här kommer att registreras i ditt belastningsregister.

Gallringstiden för en uppgift om ett begånget brott där påföljden är böter gallras efter fem år (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). "Pricken" i ditt register för trafikförseelsen kommer således att gallras efter fem år. Gallring innebär att uppgifterna som finns i registret förstörs.

Om det emellertid före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i ditt belastningsregistret, kommer de befintliga uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1139)
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen
2021-05-11 Olovlig körning tung husvagn BE-behörighet
2021-05-10 Körkortsomhändertagande vid fortkörning

Alla besvarade frågor (92198)