FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott25/10/2020

Brott mot trafikförordningen

Hejsan

Fick en bot om 500 då jag använde Dimljus i samband med Halvljus. Ger det en prick i Körkortet och i så fall hur länge

Med vänlig Hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpligt lagrum
Närmare reglering kring det aktuella rättsläget återfinns i trafikförordningen och lagen om belastningsregister.

Trafikförordningen om belysning vid färd
Vid färd med motorfordon på väg får man inte använda dimljus samtidigt med halvljus (3 kap. 71 § tredje stycket trafikförordningen). En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms till penningböter (14 kap. 3 § p. 1b trafikförordningen).

Belastningsregister och gallringstid för uppgift om böter
Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). En registrering av en sådan uppgift brukar kallas för att få en "prick" i registret.

I ditt fall har du ålagts penningböter för en trafikförseelse som begåtts i strid mot trafikförordningens regler. Det här kommer att registreras i ditt belastningsregister.

Gallringstiden för en uppgift om ett begånget brott där påföljden är böter gallras efter fem år (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). "Pricken" i ditt register för trafikförseelsen kommer således att gallras efter fem år. Gallring innebär att uppgifterna som finns i registret förstörs.

Om det emellertid före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i ditt belastningsregistret, kommer de befintliga uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo