Brott mot trafikförordningen

2020-10-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan Fick en bot om 500 då jag använde Dimljus i samband med Halvljus. Ger det en prick i Körkortet och i så fall hur länge Med vänlig Hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpligt lagrum
Närmare reglering kring det aktuella rättsläget återfinns i trafikförordningen och lagen om belastningsregister.

Trafikförordningen om belysning vid färd
Vid färd med motorfordon på väg får man inte använda dimljus samtidigt med halvljus (3 kap. 71 § tredje stycket trafikförordningen). En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms till penningböter (14 kap. 3 § p. 1b trafikförordningen).

Belastningsregister och gallringstid för uppgift om böter
Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). En registrering av en sådan uppgift brukar kallas för att få en "prick" i registret.

I ditt fall har du ålagts penningböter för en trafikförseelse som begåtts i strid mot trafikförordningens regler. Det här kommer att registreras i ditt belastningsregister.

Gallringstiden för en uppgift om ett begånget brott där påföljden är böter gallras efter fem år (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). "Pricken" i ditt register för trafikförseelsen kommer således att gallras efter fem år. Gallring innebär att uppgifterna som finns i registret förstörs.

Om det emellertid före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i ditt belastningsregistret, kommer de befintliga uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?