Brott mot trafikförordningen

2015-02-10 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag var idag med i en bilolycka där jag bromsade in för en trafikstockning och i samband med detta blev jag påkörd bakifrån, varvid min bil åkte in i bilen framför.Jag blev i denna situation bötfälld enligt brott mot trafikförordningen 016A, trots att jag stannade innan framförvarande bil, och bakomvarande tog på sig ansvaret.Gjorde polisen rätt i att bötfälla mig?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att du har blivit bötfälld för brott mot trafikförordningen 016A betyder att polisen gjort bedömningen att du inte har anpassat avståndet till framförvarande fordon. Enligt 3 kap. 2 § Trafikförordningen är du skyldig att anpassa avståndet till fordonet framför dig så att du inte riskerar att köra på det om det saktar in eller stannar. Bryter du uppsåtligen eller av oaktsamhet mot detta döms du till penningböter. Huruvida polisen gjort en riktig bedömning eller ej är svårt att säga men då du uppger att du hann stanna innan framförvarande bil framstår det som att du blev påkörd bakifrån då du redan stod stilla och att du åkte in i den framförvarande bilen som följd av att du blev påkörd. Om det var så händelseförloppet gick till är det möjligt att polisen ej handlat riktigt då du bötfälldes. Om du saktat in och stannat i god tid och med tillräckligt avstånd till framförvarande bil bör du inte ansetts ha handlat vårdslöst.

Du kan ansöka om undanröjande av ordningsbot I enlighet med 59 kap. 6-7, 10 §§ Rättegångsbalken på grund av felaktig tillämpning av materiell rätt. Detta ska då göras skriftligen och lämnas in till tingsrätten på den ort bilolyckan skedde. Detta måste göras inom ett från att boten frivilligt betalats.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,
Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (956)
2020-07-03 Får man skjutsa en berusad person på en moped eller en motorcykel?
2020-07-02 Spärrtid av körkort vid fortkörning
2020-06-30 Är det jag eller mina föräldrar som blir straffade om jag kör utan körkort?
2020-06-30 Indraget körkort vid fortkörning

Alla besvarade frågor (81705)