FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/11/2014

Brott mot skollagen

Hej

Har en fråga liten angående skollagen.

Vilka straffsatser finns vid ett eventuellt brott mot skollagen?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns i skollagen inga regler om straff och inte heller någon generell brottsrubricering så som "brott mot skollagen". Däremot kan ett försummande av de förpliktelser som skollagen ställer upp innebära brott och därmed även leda till straff. Ett bra exempel på en sådan förpliktelse är tystnadsplikten i SkolL 29 kap. 14 §, vars överträdande av innebär brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken (BrB) 20 kap. 3 §.
Därtill har lärare även en icke lagstadgad tillsynsplikt över sina elever och är dessutom att anse som garanter i förhållande till dessa, se rättsfallet NJA 2009 s. 776. Av detta följer att läraren vid ett försummande av tillsynsplikten kan dömas för brott om en elev råkar skada sig själv eller någon annan till följd av försummelsen. Aktuellt brott i ett sådant fall torde oftast vara vållande till kroppsskada, BrB 3 kap. 8 §.

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo