Brott mot gravfrid av Estonia

2020-12-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
https://lagen.nu/1995:732#P3S1Hej! Det kom ju en dokumentär om MS Estonia nyligen där man upptäckte ett stort hål i fartyget skrov, tidigare var det okänt. Kritiker säger att filmteamet bröt mot gravfriden kring Estonia och att det är mot lagen. Jag undrar då om filmteamet verkligen gjorde sig skyldig till brott när de undersökte vraket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Estonia ligger på internationellt vatten, men för att skydda vraket finns det en speciallagstiftning baserat på ett avtal mellan flera Östersjöstater som Sverige skrivit under. Brott mot gravfriden regleras i Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia, den s.k. Estonialagen. Av 2 § framgår det att "dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i vraket efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som anges i 1 § andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som avser att täcka över eller skydda vraket eller att förhindra förorening av den marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs av en myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan myndighet".

Den som uppsåtligen bryter mot gravfriden döms till böter eller fängelse i högst två år, 3 §.

Två svenska medborgare har åtalats för brott mot Estonialagen i samband med filmandet av dokumentären. Åklagaren hävdar att gravfriden blivit kränkt i samband med dykningen och filmningen av vraket. Åtalet har ännu inte nått huvudförhandling. Lagen har aldrig prövats av domstolen tidigare.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91198)