Brott mot frihet och frid samt polisanmälan

FRÅGA
Hej! Min mamma har ett ex som hon inte vill veta av och absolut inte vill att han ska komma till hennes bostad (hus). Han har under hela deras förhållande betett sig som ett svin mot henne. Efter det tog slut så har han gång på gång hotat med att komma hem till henne, han påstår att hon är skyldig han pengar och att hennes bil är hans (den står på henne, hon köpte den och hon betalar skatt o annat på den). Han har även efter det tog slut skickat en massa sms med sexuellt innehåll. Hon har sagt att han inte är välkommen hit och att hon inte vill ha såna där sexuella sms. Men han skiter i allt det och fortsätter. Många gånger har han hotat med att komma hit, men inte dykt upp, ibland så dyker han faktiskt upp. Nu har han sagt att han ska komma dit om 2 timmar. Det här är en otäck människa som skiter i allt och bara skriker och är otrevlig. Finns även 2 barn i huset. Vad har hon för rättigheter? Finns det något att anmäla och är det ens någon idé?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar först att beskriva vilka brott din mammas ex kan ha begått genom sina handlingar. Sedan kommer jag att beskriva hur ni kan gå till väga för att göra en polisanmälan och till sist förklara vad som händer efter att ni gjort en anmälan.

Vilka brott kan ha begåtts?

De brott som aktualiseras i din beskrivning är olaga hot, hemfridsbrott och ofredande. Jag kommer att beskriva dessa brott nedan.

Olaga hot

Ett brott som din mammas ex kan ha begått är olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). För att dömas för brottet krävs att din mammas ex hotar med en brottslig gärning och att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla.

Att hota med brottslig gärning innebär att exet måste hota med att begå en handling som är föreskrivet som brott i brottsbalken. Till exempel om hen hotar att skada din mamma så hotar exet med den brottsliga handlingen misshandel (3 kap. 4 § brottsbalken). I din beskrivning framgår att exet hotat med att komma hem till er. Detta innehåller inte ett hot om brottslig gärning och det kan därför inte falla in under brottet olaga hot. Om exet uttalat sig om något annat som du inte tog med i beskrivningen kan det dock vara möjligt att hen gjort sig skyldig till brottet.

För att brottet olaga hot ska föreligga krävs också att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från hur situationen framstått ur den hotades synpunkt, det vill säga från din mammas synpunkt.

Sammanfattningsvis kan jag säga att olaga hot inte verkar föreligga från den beskrivning du skrivit eftersom exet inte hotat med en brottslig gärning,

Hemfridsbrott

Ett annat brott som din mammas ex kan ha begått är hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). För att dömas för hemfridsbrott krävs det att gärningsmannen olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad.

Att olovligen intränga kan till exempel vara att gärningsmannen tvingar sig in i huset efter att ha knackat på men ingen boende öppnar dörren. Ett annat exempel är att gärningsmannen olovligen går in genom en olåst dörr. Att olovligen kvarstanna kan till exempel vara att den boende uppmanar en person att gå ut ur huset men att personen ändå stannar kvar. Till bostad räknas både hus och gård. Det innebär att exet även kan befinna sig olovligen på din mammas gård och det skulle kunna räknas som hemfridsbrott.

Av din beskrivning får jag veta att han ibland "dyker upp" hemma hos din mamma. Eftersom jag inte vet fler omständigheter av vad han brukar göra när han "dyker upp" så kan jag inte i det enskilda fallet göra en bedömning av om han kan dömas för hemfridsbrott. Jag vill dock upplysa er om att detta brott finns så att ni vet vad som gäller om han försökt ta sig in på din mammas gård eller hus utan hennes lov.

Ofredande

Det sista brottet som din mammas ex kan ha begått är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att din mammas ex ska kunna dömas för ofredande krävs det att han utsatt din mamma för störande kontakter och att gärningen är ägnad att kränka din mammas frid på ett kännbart sätt.

Det framkommer att din mamma får massor med meddelanden från exet, att hon uttryckt att hon inte vill ha dessa meddelanden och att han fortsätter att skicka dem trots din mammas invändningar. När exet fortsätter att skicka dessa meddelanden utan din mammas samtycke, utsätter han din mamma för störande kontakter. I bedömningen för om gärningen varit ägnad att kränka din mammas frid på ett kännbart sätt, utgår man från vad som typiskt sett är tillräckligt för att frid kränks. Eftersom meddelandena har ett sexuellt innehåll och oönskade sexuella meddelanden anses som integritetskränkande, så kan de klassas som att de typiskt sett kan kränka din mammas frid. Det är därför sannolikt att din exets handlingar kan bedömas utgöra brottet ofredande.

Hur gör man en polisanmälan?

Ni kan göra en polisanmälan när ni har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via polisens hemsida, att ni ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga om är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade. Jag rekommenderar dig att be din mamma att skärmdumpa de meddelanden med hot som hon har fått skickat till sig så att ni kan visa dessa för polisen.

Vad händer efter polisanmälan?

Efter att ni gjort en polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende brotten.

Min rekommendation

Jag anser att ni borde anmäla din mammas ex till polisen eftersom han sannolikt har gjort sig skyldig till brottet ofredande. Om han kan dömas för brotten olaga hot samt hemfridsbrott kan jag tyvärr inte avgöra eftersom det krävs fler omständigheter. Ni kan säkra bevisning genom att ta skärmdumpar av de meddelanden som exet skickat till din mamma.

Jag hoppas att detta kan hjälpa er! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?