FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/01/2014

Brott mot företrädesrätten

Hej! Har varit anställd på ett sågverk i ca16 år. Blev varslad november 2012 så min anställning slutade maj 2013, o snart är min företrädesrätt slut(6 feb) men för ett par veckor sedan fick jag höra att dom hade tagit in ett par nya, har varit i kontakt med dom, o dom säger att dom gjort fel. Men det blir ingen åtgärd. Det dumma är att jag inte är med i facket. Finns det något jag kan göra? Tack på förhand Mvh stefan carlsson

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad din före detta arbetsgivare har gjort innebär, precis som du skriver, ett brott mot företrädesrätten enligt LAS. Regeln om företrädesrätt till återanställning, LAS 25 §, är enbart skadeståndssanktionerad. Detta innebär att du har rätt till skadestånd för det ”brott” din arbetsgivare har begått mot dig, men du kan inte på rättslig väg kräva att du nu ska få den tjänst som du egentligen har haft rätt till enligt lagens regler.

Grunden för din rätt till skadestånd är LAS 38 §. Denna regel ger både rätt till ekonomiskt skadestånd, som ska motsvara den ekonomiska förlust du har drabbats av på grund av att din f.d. arbetsgivare inte har följt lagreglerna, och allmänt skadestånd vilket ska motsvara den kränkning som lagbrottet inneburit för dig.

Mitt råd till dig är att ta kontakt med din arbetsgivare och åter igen framföra att de har brutit mot lagreglerna och att detta innebär en rätt till skadestånd för dig. Kanske kan ni då komma överens om kompensation till dig utan att behöva ta detta till domstol. Skulle de inte gå med på detta kan du själv instämma dem till tingsrätt och kräva skadestånd där. Det kan dock vara bra med juridiskt stöd och råd i en sådan tvist, inte minst för att du kan bli skyldig att betala din motparts rättegångskostnader om du inte skulle vinna målet i domstol. En idé kan vara att överväga att gå med i facket, och höra med dem om de i så fall kan hjälpa dig. Du kan även undersöka din hemsförsäkrings bestämmelser om rätt till ersättning för rättslig hjälp vid tvister. De flesta hemförsäkringar ger rätt till viss ersättning för de kostnader du har av att själv anlita ett ombud.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?