Brott inom specialstraffrätten

2020-04-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Vilket eller vilka av följande brott regleras inom specialstraffrätten?A. TrafikbrottB. VåldtäktC. SkattebrottD. BedrägeriE. NarkotikabrottTack
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Den centrala författningen rörande brott och brottspåföljder är brottsbalken. Utanför brottsbalken finns annan straffrättslig reglering, så kallad specialstraffrätt. Av exemplen på brott du skrev i din fråga är följande brott de som regleras inom specialstraffrätten:
- trafikbrott (lag om straff för vissa trafikbrott),
- narkotikabrott (narkotikastrafflagen) och
- skattebrott (skattebrottslagen).

Tänk på att som utgångspunkt är det inte av betydelse huruvida något är reglerat i brottsbalken eller i specialstraffrätten eftersom de allmänna regler som finns, till exempel om krav på uppsåt eller oaktsamhet, gäller som huvudregel även utanför brottsbalken.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?