Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar om ifall någon som bor i hyresrätt och blivit dömd ett grovt narkotika brott där, genom att den har förvarat narkotika i lägenheten för 5-6 år sedan, skulle kunna bli uppsagd sitt hyreskontrakt på grund av detta? Spelar tiden efter brottet har begåtts någon roll? Alltså finns det någon typ av preskriptionstid för detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyreslagen (12 kap. jordabalken) ger hyresvärden möjlighet att säga upp en hyresgäst i förtid av flera anledningar. En sådan är brottslig verksamhet i hyreslägenheten enligt 12 kap. 42 § 1 st. 9 p. jordabalken. Förvaring av narkotika är ett brott, och lägenheten används för brottet i fråga vilket innebär att hyresvärden har rätt att förklara lägenheten förverkad.

Enligt 12 kap. 43 § 1 st. jordabalken kan dock en hyresgäst inte skiljas från lägenheten i fråga, trots att förverkandegrund funnits enligt 9 p. om en rättelse görs innan hyresvärden säger upp avtalet. Jag tolkar din fråga som att hyresgästen inte längre förvarar narkotika i lägenheten, det vill säga att hyresgästen har rättat sig och därmed kan han/hon inte skiljas från sin lägenhet på denna grund längre. Men om grunden för förverkande är särskilt allvarliga störningar i boendet gäller dock inte detta undantag. Även om narkotikabrottet klassades som grovt bör det inte räknas som särskilt allvarlig störning men det är inget jag kan ge ett säkert svar på utan att veta alla omständigheter. Det finns alltså ingen given preskriptionstid utan "tiden" beror på vräkningsgrund samt eventuell rättelse från hyresgäst.

Jag hoppas detta besvarade dina frågor!

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96356)