Brott begångna utomlands

2021-05-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Två kompisar reser utomlands tillsammans. När de är utomlands uppsår det bråk i samband med en fylla vilket slutar med att den ena kompisen som vi kan kalla kompis A hotar kompis B och misshandlar kompis B. Kompis B polisanmäler A för olaga hot och misshandel. Kan A bli dömd i svensk domstol eftersom det hände utomlands? Eller kan A enbart bli dömd i en domstol i det landet? Kan A på något sätt avtjäna straffet i Sverige om A skulle bli dömd?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag har förstått din fråga så att A och B är svenska medborgare som sedan återvänder till Sverige efter sin utlandsvistelse och B polisanmäler detta i Sverige.

Kan A bli dömd i svensk domstol?
I 2 kap. Brottsbalken, Brb, finns bestämmelser kring tillämpligheten av svensk lag. En förutsättning för att kunna dömas av svensk domstol, är att gärningen är straffbar både i Sverige och i det landet gärningen begicks, 2 kap. 2 § Brb. Detta ställer ett krav på dubbel straffbarhet. De flesta personbrotten finns oftast reglerade i andra länder. Dock är vissa brott undantagna från kravet på dubbel straffbarhet, 2 kap 2 § 4 st. Detta är dock inte relevant i ditt fall.

I din fråga rör det sig om ett personbrott, en person begår brott mot en annan person, och jag antar att båda är svenska medborgare. Efter som att A är svensk och anses ha anknytning till Sverige, kan han dömas enligt svensk lag och av svensk domstol, 2 kap. 2 § Brb.

Kan A avtjäna straff i Sverige?
Som svenskt så har man ingen rättighet att avtjäna ditt straff i Sverige om du dömts utomlands. Du kan istället ansöka om att få avtjäna det i Sverige. Då måste båda länderna godkänna detta. Mer om detta hittar du på Kriminalvårdens hemsida (här) och regeringens hemsida (här).

Din fråga talar dock starkt för att om A döms, kommer det förmodligen ske enligt svensk lag och av svensk domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anneli Alchahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2705)
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?
2021-11-25 Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

Alla besvarade frågor (97337)