Brott begångna utomlands

2015-03-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Om en svensk medborgare begår ett brott t.e.x grov misshandel, i ett annat land utanför eu, och hen flyr till sverige och blir tillfångatagen av den svenska polisen. Var blir hen dömd? I sverige eller blir hen skickad till det andra landet för att dömas?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person som har begått brott utomlands kan bli dömd i Sverige och detta regleras i 2 kap. brottsbalken (BrB). Enligt 2 kap. 2 § BrB kan brott som har begåtts utomlands dömas vid svensk domstol och enligt svensk lag, om brottet har begåtts:

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,

2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.

Om gärningen inte är straffbar på orten där den begicks kan inte gärningspersonen dömas för brottet i Sverige, det finns ett s.k. krav på dubbel straffbarhet (här). Gärningspersonen får inte dömas till ett svårare straff än det som är föreskrivet för gärningen på gärningsorten (här). Brottet anses vara begånget där det har fullbordats och där effekten har uppkommit (2 kap. 4 §, här).

Kravet på dubbel straffbarhet gäller inte när det rör sig om vissa brott, bl.a. sexualbrott mot minderårig, människohandel och äktenskapstvång, enligt 2 kap. 2 § 4 st. BrB (här). Ytterligare undantag listas i 2:3 BrB, bl.a. brott som har begåtts på svenskt fartyg, brott mot Sverige (t.ex. spioneri) och terrorbrott (här).

Sedan kan det uppstå en konflikt mellan staterna om vem som ska döma gärningspersonen. Vissa länder har utlämningsavtal med varandra och samarbetar när det gäller utlämningar. När det gäller förhållandet mellan Sverige och stater utanför EU, får utlämning ske om straffet för brottet är ett år eller mer enligt svensk lag. Vidare får utlämning inte beviljas om det finns risk för förföljelse som riktar sig mot vederbörandes liv eller frihet eller som på annat sätt är av allvarligt slag. En utlämning får i princip inte beviljas om en dom för det aktuella brottet meddelats i Sverige. Mer om utlämning till en stat utanför EU hittar du här:http://www.government.se/sb/d/16756

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82649)