FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/10/2017

Brott begånget utomlands, rättegång i Sverige eller utlämning?

Hej! Jag är svensk medborgare, men bor sedan flera år utomlands, utanför EU. Jag är författare och har på senare tider tänkt att jag ska börja blogga. Bloggen skulle mest handla om satir relaterad till dagens svenska politiska korrekthet. Dock har jag med större och större oro sett hur yttrandefriheten, även gällande humor och satir, i Sverige, har strypts. Hets mot folkgrupp åberopas hit och dit. Jag har inga planer på att återvända till Sverige, men besöker andra EU länder då och då. Om jag skulle blogga, och om någon aktivist skulle vilja dra mig inför rätta, skulle jag begäras utlämnad av Sverige?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegång i Sverige för brott utomlands

I det fall någon har begått brott utomlands, kan denne bli dömd i Sverige för brottet (2 kap. 2 § brottsbalken). För att brott som har begåtts utomlands ska kunna dömas vid svensk domstol och enligt svensk lag, måste brottet ha begåtts:

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,

2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.

Skulle inte gärningen vara straffbar på orten den begicks, kan dock inte gärningspersonen dömas i Sverige för brottet. Det måste nämligen föreligga dubbel straffbarhet (här). Gärningspersonen får heller inte dömas till svårare straff, än det som föreskrivs för gärningen på gärningsorten (här). Brottet anses vara begånget där det fullbordades och där effekten har uppkom (här).

I vissa fall krävs det inte dubbel straffbarhet för att någon ska kunna dömas i Sverige för brott begånget utomlands. Exempelvis vid sexualbrott mot minderårig, människohandel, spioneri och terrorbrott.

Avgörande för eventuell rättegång i ditt fall, tycks vara huruvida du är svensk medborgare.

Utlämning

Det kan i fall vid brott utomlands, uppstå en konflikt mellan staterna. Dels den stat som brottet förövats i och dels den stat som vill föra åtal mot gärningsmannen. Vissa länder har utlämningsavtal med varandra och samarbetar i fråga om utlämningar. I fall gällande förhållandet mellan Sverige och stater utanför EU, får utlämning ske om straffet för brottet är ett år eller mer enligt svensk lag. Utlämning får dock inte beviljas, i de fall det finns risk för förföljelse som riktar sig mot vederbörandes liv eller frihet, eller som på annat sätt är av allvarligt slag. Utlämning får i princip inte beviljas till annan stat, om dom för det aktuella brottet meddelats i Sverige. Mer om utlämning till en stat utanför EU hittar du här http://www.government.se/sb/d/16756.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”