Brott begånget utom riket (Misshandel)

2015-01-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag undrar om min 25 åriga dotter som blivit sparkad i magen av sin mammas man som var kraftigt berusad vid deras vistelse på gran canaria kan anmäla det brottet i sverige? Hon kände sig oerhört hotad och på min inrådan tog sig till flygplatsen för att flyga hem själv.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis kan nämnas att misshandel, som detta tycks röra sig om, är ett så kallat universellt brott. Det innebär att det är ett brott mot svensk lag oavsett var i världen det begås. At sparka någon i magen på Gran Canaria är således ett brott mot svensk lag.

Frågan är då om svensk domstol är behörig att döma över brottet, frågan regleras i 2 kap. BrB.

Av BrB 2:2 framgår att det kan dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol över den gärning du beskrivit. Det förutsätts dock att din mammas man antingen är Svensk medborgare, normalt bor i Sverige eller för stunden befinner sig i Sverige.

Om inte din dotter är svensk medborgare och hennes mammas man är svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare krävs dock ett åtalsförordnande för att åtal ska få väckas. I så fall innebär det i princip att det är upp till riksåklagaren om åtal ska väckas eller inte. (se BrB 2:5)

Det ovan sagda innebär att brottet kan anmälas i Sverige.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll