Brott begånget av 14-åring

2016-08-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, några kompisar kastade ägg på bilar och en bil kastade jag på. Detta hände när jag var 14 år och nu ringer dem precis när jag fyller femton och blir straffmyndig (4 månader senare) och anklagar mig. Kan det bli rättegång även fast jag inte var straffmyndig när det hände? Och hur mycket blir det i skadestånd? Jag såg själv på bilen när polisen kom att det inte vart någon skada.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

För brott som någon begått innan denne fyllt femton år får inte dömas till påföljd. Detta framgår av Brottsbalken (BrB) 1:6, se här.

Eftersom att du vid tidpunkten för då händelsen ägde rum var under 15 år gammal så vad du då inte straffmyndig. Detta innebär att du inte kan åtalas eller dömas i domstol till någon påföljd för handlingen enligt ovan nämnda lagregel. Det krävs alltså att du har vidtagit den brottsliga handlingen efter att du fyllt 15 år för att kunna bli dömd till någon påföljd för det.

Även om du har begått den brottsliga handlingen när du var yngre än 15 år och därmed inte kan dömas till någon påföljd för brottet så kan polisen fortfarande utreda händelsen. Straffbara handlingar som begåtts av en person under 15 år kan leda till vård eller andra åtgärder för den unge enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Vidare kan den som är under 15 år bli skadeståndsskyldig för brottsliga handlingar denna vidtar även om denne inte åtalas eller döms. Detta framgår av Skadeståndslagen 2:4, se här. Regler om beräkningen av skadeståndet finns i Skadeståndslagen 5 kap, se här.

Hoppas att detta gav dig svår på din fråga och all lycka till framöver!

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91413)