FrågaSTRAFFRÄTT23/02/2017

BROTT ATT ÖPPNA ANNANS POST

Hej, jag har flyttat från min hemadress då vi ska skilja oss. Det har kommit viktig post från min advokat till min hemadress som mitt ex då öppnat och sen skickat brevet vidare till mig utan kuvert. Har läst på att det är inte tillåtet för någon att olovligen öppna och läsa någon annans brev, utan det kan vara straffbart enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 8-9 §§. I Sverige råder alltså brevhemlighet. Vad är straffet som dömts för detta, finns det några case om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
Det stämmer det du säger. Att öppna och läsa någon annans post är ett brott enligt brottsbalken. Att ta ett brev som är till för någon är brottsligt enligt 4 kap. 8 §brottsbalken och det kallas för brytande av post- eller telehemlighet.

Att öppna någon annans post är ett brott enligt 4 kap. 9 § brottsbalken som kallas för intrång i förvar. För straffbarhet krävs inte att gärningsmannen handlat till nytta för sig själv eller till skada för annan.

Påföljden är böter eller fängelse i högst 2 år.

Om det i detta fallet faktiskt har begåtts något brott är svårt att säga. Det beror på samtliga omständigheter och det är svårt att säga om det finns förutsättning för åtal och fällande dom. Men om en personen ifråga har öppnat post som du har tagit emot men försvarar försluten gör personen sig skyldig till brottet intrång i förvar. Tar personen däremot posten och öppnar innan du har fått den rör det sig snarare om brytande av post- eller telehemlighet.

Det tycks finnas förutsättning för att göra en polisanmälan i detta fall. Men du bör ha i åtanke att på grund av bevissvårigheten, det vill säga att bevisa att någon verkligen har öppnat din post utan tillåtelse, är det mycket osäkert om anmälan skulle leda till fällande dom. Det är inte heller säkert att en anmälan ens kommer att resultera i ett åtal och en process.

Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning!

Mathilda RovaRådgivare