BROTT ATT ÖPPNA ANNANS POST

2017-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har flyttat från min hemadress då vi ska skilja oss. Det har kommit viktig post från min advokat till min hemadress som mitt ex då öppnat och sen skickat brevet vidare till mig utan kuvert. Har läst på att det är inte tillåtet för någon att olovligen öppna och läsa någon annans brev, utan det kan vara straffbart enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 8-9 §§. I Sverige råder alltså brevhemlighet. Vad är straffet som dömts för detta, finns det några case om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
Det stämmer det du säger. Att öppna och läsa någon annans post är ett brott enligt brottsbalken. Att ta ett brev som är till för någon är brottsligt enligt 4 kap. 8 §brottsbalken och det kallas för brytande av post- eller telehemlighet.

Att öppna någon annans post är ett brott enligt 4 kap. 9 § brottsbalken som kallas för intrång i förvar. För straffbarhet krävs inte att gärningsmannen handlat till nytta för sig själv eller till skada för annan.

Påföljden är böter eller fängelse i högst 2 år.

Om det i detta fallet faktiskt har begåtts något brott är svårt att säga. Det beror på samtliga omständigheter och det är svårt att säga om det finns förutsättning för åtal och fällande dom. Men om en personen ifråga har öppnat post som du har tagit emot men försvarar försluten gör personen sig skyldig till brottet intrång i förvar. Tar personen däremot posten och öppnar innan du har fått den rör det sig snarare om brytande av post- eller telehemlighet.

Det tycks finnas förutsättning för att göra en polisanmälan i detta fall. Men du bör ha i åtanke att på grund av bevissvårigheten, det vill säga att bevisa att någon verkligen har öppnat din post utan tillåtelse, är det mycket osäkert om anmälan skulle leda till fällande dom. Det är inte heller säkert att en anmälan ens kommer att resultera i ett åtal och en process.

Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning!

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (18)
2021-07-09 Gärningsman begår brott mot B i tron om att det är A (error in persona)
2021-04-11 Utkastad efter försök till sex; vilka brott blir aktuella?
2020-12-17 Vad kan jag få för straff för drograttfylleri?
2020-08-02 privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?

Alla besvarade frågor (94177)