Brott att öppna annans brev?

FRÅGA
Jag har fått en inkassoräkning utav ett företag. Grejen är den att det hamnade på min gamla adress. Fick ett telefonsamtal av en för mig okänd människa som av misstag råkat öppna inkassobrevet. Nu vet hela vårat lilla samhälle om att jag sitter illa till ekonomiskt vilket jag skäms oerhört för. Vill inte lämna lägenheten mer än för att jobba. Blir inge mer uteliv på stan för alla kommer bara peka på mig som den oansvarsfulla och fattiga.Detta inkassobolag fick en adressändring av mig för länge sedan men gjorde ändå så här emot mig. Adressändringarna och eftersändningarna fungerar annars som det skaAlla på jobbet vet också om det här.
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att ställa din fråga till LawLine.

Att bryta brev eller posthemlighet (d.v.s att olovligen bryta sådan försändelse och ta del av innehållet) är ett brott enligt 4 kap 8 § BrB (här). För att det skall anses som ett brott krävs dock uppsåt. Personen ifråga måste ha varit medveten om att han ej hade rätt att bryta försändelsen. Att t.e.x av misstag kopplas fel i en växel och på så vis ta del av annans konversation är därmed inte straffbelagt. Att fortsätta lyssna (eller i det här fallet läsa) till ett meddelande efter att en har insett att en inte hade rätt att ta del av det är däremot ett brott. I det här fallet anser jag att en mycket väl kan tänka sig att den här för dig okände personen av misstag har öppnat meddelandet. Det torde dock relativt fort ha stått klart för denne att den inte hade rätt att ta del av meddelandet - sedan denne fortsatt läsa efter det har hen därmed gjort sig skyldig till ett brott.

Att berätta för andra om innehållet i ett sådant meddelande är inte i sig straffbelagt, men kan ses som en omständighet som tyder på att personen ifråga läst även efter att denne insett att hen inte hade rätt att ta del av meddelandet. För att det skall vara straffbart att dela med sig av innehållet i en sådan försändelse till andra krävs att det personen ifråga säger kan ses som förtal. För att någon skall fällas till ansvar för förtal krävs att denne utpekat någon som brottslig eller klandervärd enligt 5 kap 1§ BrB (här). Här sätts kraven relativt högt. Benämningar så som skattesmitare eller bedragare torde falla inom bestämmelsen, men inte benämningar så som fattiglapp eller luspank. Huruvida det är värt att gå vidare i denna fråga, kan en enbart bedöma efter att en tagit del av vad hen faktiskt sagt.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.
Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82665)