Brott att berätta om person som tafsat?

Om en pastor tafsar på en kvinna i församlingen. Skulle det då vara olagligt om kvinnan berättar vad som har hänt för hela församlingen?

Skulle det vara olagligt om jag berättar för hela församlingen vad kvinnan har berättat för mig att pastorn har gjort mot henne?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den straffrättsliga bestämmelse som kan komma i fråga i ditt fall är bestämmelsen om förtal i brottsbalken (BrB) 5:1 (här). Enligt paragrafen kan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal.

Tafsande faller under paragrafen sexuellt ofredande i BrB 6:10 (här) och således är lämnandet (eller spridandet) av en sådan uppgift otillåtet enligt paragrafen. Däremot finns det en undantagsbestämmelse i paragrafens andra stycke som lyder; "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Det innebär att om kvinnan som blev utsatt för tafsandet anmäler pastorn för sexuellt ofredande och han döms, eller om hon har annan bevisning om att tafsandet har förekommit, kan hon visa att uppgiften var sann. Därtill krävs att det är försvarligt att hon lämnar uppgiften. Dessa två förutsättningar måste vara uppfyllda för att du eller kvinnan inte ska dömas till ansvar för förtal.

Huruvida lämnandet av uppgiften är försvarligt eller inte avgörs genom en försvarlighetsbedömning. Finns det, i det specifika fallet, allmänna eller enskilda intressen som väger över intresset att skydda en person mot nedsättande uppgifter är det försvarligt att lämna uppgiften. Vilka de intressena kan vara framgår inte i lagtexten och därför är det inte helt enkelt att generellt beskriva dessa. Min bedömning är dock att uppgiftslämnande av det slag du beskriver i din fråga inte lär anses vara försvarligt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart i mitt svar får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo