Bröstarvinges moder rätt till arv

2016-04-28 i Arvsordning
FRÅGA
Far avlider. Ensamstående ogift.Finns en son som avlidit 5 år innan. Inga barnSonens mor lever ogift.Samt halvsyskonFråga. Går den avlidne sonens mor in som arvtagare då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingars (arvlåtarens avkomlingar) arvsrätt regleras i 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), första arvsklassen. Bröstarvingarna har bäst rätt till arv, dvs. de ska i första hand bli arvsberättigade. Om en bröstarvinge inte längre lever så finns det en princip som kallas för istadarätten och denna princip innebär att den arvsberättigades avkomlingar träder i dennes ställe. Detta innebär att om en bröstarvinge som avlidit har barn, så kommer dessa barn att bli arvsberättigade istället för bröstarvingen. Däremot finns det ingen rätt enligt 2 kap. 1 § ÄB för en avliden bröstarvinges moder att träda in som arvstagare.

Svaret på din fråga om den avlidne sonens mor går in som arvtagare blir då nej, det gör hon inte. Endast en bröstarvinges avkomlingar kan, enligt istadarätten, gå in som arvtagare.

Enligt 2 kap. 2 § ÄB går man då istället till andra arvsklassen och ser om det finns några arvsberättigade; arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar. Om det i denna arvsklass inte finns några vid liv så går man således vidare till tredje arvsklassen, 2 kap. 3 ÄB. I tredje arvsklassen stadgas att arvslåtarens farföräldrar eller morföräldrar i första hand är arvsberättigade, om ingen av dessa är vid liv så blir får arvlåtarens eventuella farbröder, morbröder, fastrar och mostrar dela på arvet. Men om man har gått igenom alla tre arvsklassen utan att det finns någon arvsberättigad vid liv så kommer arvet att gå till den allmänna arvsfonden, se 2 kap. 4 § samt 5 kap. 1 § ÄB.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86512)