Bröstarvinges arvsrätt och kallelse till bouppteckning

FRÅGA
Hej! Jag är dotter (biologiskt) till en man som jag aldrig träffat, jag har nu av nyfikenhet kontaktat mina halvsystrar som har samma pappa som mig och fått reda på att han gått bort 10 dec 2019. Jag har inte fått tagit del av någon bouppteckning och undrar hur jag får del av den och om jag har rätt till något eventuellt arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att du biologiskt är dotter till en man. Det juridiska bandet till en biologisk förälder kan upphöra genom adoption (4 kap. 4 § föräldrabalken) men eftersom att den omständigheten inte nämns i din fråga utgår jag att han även är din pappa i juridisk mening.

Bröstarvinges arvsrätt

Med anledning av att frågan rör bouppteckning och arvsrätt, aktualiseras reglerna i ärvdabalken (ÄB). De som har rätt till arv kan delas in i tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar (avkomlingar). Om den avlidne hade barn, vilket är fallet i den här frågan, ska hela arvet fördelas lika mellan dessa (2 kap. 1 § ÄB).

Om din pappa hade något testamente eller inte framgår inte av din fråga, men oavsett är det inte möjligt att göra sina barn arvlösa genom testamente. Den avlidnes avkomlingar har alltid rätt till sin så kallade laglott, vilken utgör hälften av det arv som skulle tillkommit avkomlingen om testamentet inte hade funnits (7 kap. 1 § ÄB). Med det sagt kan det konstateras att du har arvsrätt.

Kallelse till bouppteckning

En bouppteckning ska i regel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). I bouppteckningen ska det bland annat anges vilka som är dödsbodelägare. Till dödsbodelägare räknas efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Alla dödsbodelägare ska i god tid få en kallelse till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Om en person som sägs ha blivit kallad inte har närvarat, ska det vid bouppteckningen kunna styrkas att den personen har blivit kallad i tid (20 kap. 3 § 2 st. ÄB). Härvid bör det dock nämnas att det inte krävs att den som blivit kallad faktiskt har tagit del av kallelsen. Någon som får en kallelse men till exempel inte öppnar brevet anses ha blivit kallad på rätt sätt (RÅ 2007 ref. 63).

Eftersom att det gått en ganska lång tid sedan dödsfallet är det inte rimligt att bouppteckningen inte är färdig. Å andra sidan skulle det också vara märkligt om Skatteverket godkänt bouppteckningen, eftersom att det inte får göras om inte samtliga dödsbodelägare har blivit kallade (20 kap. 9 § 3 st. ÄB). Om en dödsbodelägare inte kan närvara, krävs som tidigare nämnt bevis på att personen i vart fall har blivit kallad. En felaktig bouppteckning kan överklagas, men det ska ske inom tre veckor från att beslutet fattades (44 § förvaltningslagen). I detta fall har tidsfristen löpt ut.

Om jag förstått hela situationen rätt, skulle du egentligen ha rätt till arv men Skatteverket fattade ett felaktigt beslut om bouppteckningen godkändes och registrerades under dessa förutsättningar. Jag skulle rekommendera dig att höra av dig till Skatteverket för att ta reda på hur detta kan ha gått till.

En bouppteckning är en allmän handling och du har därför rätt att begära ut den. Om du vill ta del av bouppteckningen kan du antingen ringa till Skatteverket eller begära ut den här.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?