Bröstarvinges ansvar för dödsbo

Jag är ensam son med min mor i livet. Jag undrar över vilka mina eventuella skyldigheter är när hon en dag går bort? Även om jag inte tänker strunta i allt så vill jag veta om jag "måste" göra något?

Ser fram emot ert svar!

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga!

Du som son är bröstarvinge efter din mor enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. Enligt 18 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken ska den som är arvinge betraktas så som dödsbodelägare och har i uppgift att tillsammans med andra dödsbodelägare att förvalta den avlidnes egendom under den tid som dödsboet utreds. Detta innebär att så som bröstarvinge har du i uppgift att tillsammans med eventuella andra dödsbodelägare företräda dödsboet mot tredje man samt innehar rätten att svara och tala i mål som rör dödsboet. Dödsboet i sig är att betrakta så som en juridisk person och du som dödsbodelägare fungerar som företrädare för dödsboet fram till dess att arvskifte sker och dödsboet avvecklas. Den reglering som återfinns i 18 kap. 1 § ärvdabalken kan bortses ifrån i det fall att du som dödsbodelägare har begärt hos rätten att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, i sådant fall kommer dödsboet att företrädas och förvaltas av annan och något ansvar vilar ej på dig angående förvaltningen.

För dödsbodelägare som har egendom i sin vård gäller att sådan ska bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen. Samtliga dödsbodelägare skall kallas till bouppteckningen. Detta ansvar regleras genom 20 kap. 2 § ärvdabalken. Detta ansvar angår likt förvaltningen på bouppteckningsman om sådan har ansökts eller förordnats om.

Det finns även en reglering i 18 kap. 2 § ärvdabalken gällande vårdplikt som förekommer i direkt samband med dödsfallet innan dess att egendomen har tagits hand om av samtliga dödsbodelägare. Här gäller att dödsbodelägare som sammanbott med den avlidne eller eventuellt annan dödsbodelägare som har möjlighet att ta hand om egendomen (exempelvis stor tillgång till den avlidnes bostad) ska underrätta övriga dödsbodelägare om dödsfallet. Skulle fallet vara så att du upptäcker dödsfallet innebär det en skyldighet för dig att meddela övriga dödsbodelägare om dödsfallet. Vårdplikten innebär enbart en uppgift att bevara egendomen till dess att den egentliga förvaltningen tar vid. Med anledning av detta föreligger en redovisningsskyldighet för den som tillfälligt vårdar egendom.

Sammanfattningsvis kan sägas att du som bröstarvinge och framtida dödsbodelägare kan ha en skyldighet att i direkt anslutning till dödsfallet vårda egendomen enligt 18 kap. 2 § ärvdabalken. Vidare föreligger skyldighet att företräda dödsboet fram till dess att arvskifte görs samt att kalla till bouppteckning, se 18 kap. 1 § och 20 kap. 2 § ärvdabalken. Detta ansvar kan överlåtas på bouppteckningsman efter att ansökan har gjorts till rätten av dödsbodelägare och bouppteckningsman har utsetts.

Ärvdabalken finner du https://lagen.nu/1958:637.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000