Bröstarvingar har inte blivit kontaktade om bouppteckning

Varför fick inte mina barn något beslut om bouppteckning när deras pappa gick bort, utan systern tog allt, vi barn hörde inte av någon bodelningsman. Kan detta ha gott rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga enligt följande. En far har gått bort och barnen har inte kontaktats om bouppteckning. Istället har systern till fadern tagit allt. Min utgångspunkt är att den avlidne inte varit fadern varken varit gift eller sambo vid sin död.

Barnens arvsrätt

Det är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som reglerar frågor som rör arv. Ett barn som är bröstarvinge har som huvudregel rätt att ärva sina föräldrar, och alltid rätt till sin laglott (2 kap 1 § ÄB). Om det ej finns bröstarvingar och föräldrarna är döda har syskon rätt att ärva (2 kap 2 § 2st ÄB). Det är också möjligt att som syskon ärva genom testamente, men ett testamente får inte inskränka bröstarvingarnas rätt till laglott.

Bouppteckning

Med utgångspunkt i det ovanstående bör alltså barnen vara omedelbart arvsberättigade bröstarvingar. En sådan ställning medför att de är delägare i dödsboet och ska vara med att förvalta detta (18 kap 1 § ÄB). Det är också dödsbodelägarna som utser en eventuell boutredningsman (19 kap 1 § ÄB). En bouppteckningshandling ska upprättas som styrker dödsbodelägarnas rätt (20 kap 1 § ÄB och 20 kap 3 § ÄB). Ett undantag för detta är när den avlidna har mycket begränsade tillgångar (20 kap 8a § ÄB) Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen (20 kap 2 § ÄB). Om det skulle finnas ett testamente som kränker ett bröstarvinges rätt till laglott kan bröstarvingen vid bouppteckningssammanträdet göra gällande jämkning (7 kap 3 § ÄB).

Straffansvar

Vid en bouppteckning intygar de som tagit befattning över boet under ed att uppgifterna som lämnats är korrekta. Om systern har upprättat felaktig bouppteckning, och därmed kränkt bröstarvingarnas laglott, kan hon bli föremål för straffansvar. De brott som främst aktualiseras är osann försäkran och vårdslös försäkran (15 kap 10 § BrB). Om bouppteckningen upprättats på ett felaktigt sätt kan handlingen också förklaras ogiltig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis verkar det som att bouppteckningen inte har gått rätt till. Barnen bör ha närvarat vid bouppteckningen eftersom de är bröstarvingar och dödsbodelägare. Det finns en risk för att systern kan ha begått brott om hon upprättat en felaktig bouppteckning. Om det finns ett bouppteckningsavtal som upprättats felaktigt kan detta också förklaras ogiltigt. Jag skulle råda bröstarvingarna till att kontakta en jurist som kan företräda deras intressen.

Hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Elin AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo