Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

2021-06-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Nyligen åkte jag med Uppsala Länstrafik och satte mig på pendeltåget mot Stockholm med tanken om att jag ombord på tåget kunde köpa en giltig UL-biljett. Biljettkontrollanter kom dock innan jag hann göra så, vilket gjorde att jag snabbt tog fram mobilen för att köpa biljett. Blev dock omedelbart stoppad av dessa som kom framrusande och sade att man inte kan köpa biljett när man väl hade klivit på tåget.Jag har nu bestridit den tilläggsavgift som utfärdades två gånger, och fått avslag båda gångerna. Jag hänvisar till § 2 i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik och formuleringen om att tilläggsavgift inte får uttagas med hänsyn till bristande insikt om lokala omständigheter, då detta var första gången jag reste med UL samt saknade insikt om att biljett inte kunde köpas ombord, då jag helt enkelt inte tidigare rest inom Uppsala Län (samt inte är bosatt där). Min fråga till er är helt enkelt om denna formulering i lagstiftningen kan appliceras på min situation, och möjligen göra mig icke betalningsansvarig, något UL inte tycks tycka. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det inte framgår av lagtexten vad som menas med "bristande kännedom om lokala förhållanden" i 2 § lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67) får man söka sig till dess förarbeten.

Med bristande kännedom om lokala förhållanden i 2 § avses enligt förarbetena situationer där utländska personer är på besök i Sverige och därför har en bristande kännedom om det biljettsystem som tillämpas i lokaltrafiken på den aktuella orten, se prop 1976/77:11 s 14. Detta framgår även av prejudikatet från Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2019 s 414.

Sammantaget är det därför inte troligt att du kan använda dig av det ursäktande rekvisitet "bristande kännedom om lokala förhållanden" i den situation du beskriver.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsing

Elias Kröger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1309)
2021-07-21 Får min före detta fru behålla mitt efternamn när hon gifter om sig?
2021-07-21 Diskriminerande vaccinationspass?
2021-06-30 Överlåtelse av läkemedel, narkotikabrott och hamstring av läkemedel
2021-06-29 Forum för rättskällor

Alla besvarade frågor (94160)