Bristande kännedom lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

FRÅGA
vem bestämmer om bristande kunskap är ursäktlig enligt lagen om tilläggsavgift i kollektivtrafik? Jag tycker jag påvisat i min överklagan att min bristande kunskap på alla fronter är ursäktlig och bör därför inte få någon tilläggsavgift. men istället för att ge mig ett rimligt svar så får jag bara ett standardbrev där det står att avgiften står fast och att det är resenärens eget ansvar. Hur kan jag hävda bristande kunskap om dom struntar i vad jag säger?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av förarbetena till lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik framgår när det ursäktande rekvisitet bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet i 2 § samma lag är tillämpbart.

Med bristande kännedom i 2 § avses enligt förarbetena exempelvis situationer där utländska personer är på besök och därför saknar kännedom om det biljettsystem som tillämpas i lokaltrafiken på orten, se prop 1976/77:11 s 14. Detta framgår även av rättsfallet NJA 2019 s 414.

Önskvärt vore om du kunde kontakta den aktuella länstrafiken via telefon eller mail och lösa tvisten direkt med dem. Kommer ni inte överens och du inte betalar tilläggsavgiften finns risken att du blir föremål för ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Bestrider du detta betalningsföreläggande är det möjligt att tvisten tas upp i tingsrätten.

Förlorar du målet i tingsrätten behöver du betala motpartens rättegångskostnader. I tingsrätten hade det förmodligen rört sig om ett förenklat tvistemål enligt 1 kap 3 d § rättegångsbalken då beloppet som tvisten avser troligtvis inte uppgår till mer än hälften av ett prisbasbelopp. Vid ett förenklat tvistemål finns dock begränsningar för hur mycket man kan behöva betala för motpartens rättegångskostnader, se 18 kap 8 a § rättegångsbalken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (419)
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?

Alla besvarade frågor (96379)