Bra utformning av testamente

2021-07-30 i Testamente
FRÅGA
Undertecknade makar, nn och mm förordnar härmed som vår yttersta vilja och testamente enligt följande.Vi antecknar först att vi har särkullbarn från tidigare förhållande.Vi förordnar att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med nedanstående undantag för mm fastighet fast beteckn och de skulder som är knutna till fastigheten Vilken tillfaller mm bröstarvingar.Vår önskan för övrigt att den först av oss avlidnes bröstarvingar skall avvakta med att direkt uttaga laglottsrätt och istället taga såväl laglottsrätt som efterarv efter den först av oss avlidne även sedan den siste av oss avlidit. Efterarvsrätten skall således bestå för den först avlidnes bröstarvingar. Om laglotten utkrävs skall den efterlevande av oss alltid äga rätt att utlösa densamma med kontanta medel.Vad våra respektive bröstarvingar och/ eller deras bröstarvingar erhåller i arv efter envar av oss skall utgöra deras enskilda egendom vilket skall gälla egendom som träder i ärvd egendoms ställe och all avkastning dock med rätt att annorledes förorda genom äktenskapsförord.Kan detta vara et bra testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller testamenten är det främst ärvdabalken (ÄB) som gäller, vilket också blir hit jag främst hänvisar mina svar.

Formkraven

Jag vill först och främst uppmärksamma er på vissa formkrav som gäller för testamenten. Det krävs att testamentet bevittnas utav två vittnen "i deras samtidiga närvaro" (10 kap. 1 § ÄB). Med detta innebär att vittnena måste bevittna testamentet samtidigt. Det är inte tillåtet att det ena vittnet är i ett rum och det andra i rummet bredvid exempelvis. Därutöver ska vittnena vara medvetna om att det rör sig om ett testamente, men behöver inte få reda på innehållet i det. Vittnena bör även anteckna yrke och hemvist på testamentet (10 kap. 2 § ÄB).

Utformandet

När det gäller själva utformandet av testamentet har jag inte särskilt mycket att invända. Jag vill dock påpeka att det viktiga är att er yttersta vilja kommer till så tydligt uttryck som möjligt. Den första och absolut viktigaste regeln när det gäller tolkning av testamente är nämligen att testatorns vilja ska få genomslag (11 kap. 1 § ÄB).

Förslag

Jag har dock ett förslag till er för att säkerställa att er vilja tydligt kommer till uttryck, nämligen att ni samlar samtliga era arvingar och förklarar för dem vad ni önskar ska ske efter att en av er avlidit. Era barn får då möjlighet att ställa kontrollerande frågor vid eventuella oklarheter. Jag hade även rekommenderat er att be barnen skriva under ett typ av avtal där de medger att de läst och förstått testamentet, samt att de kommer att följa er vilja så som den kommer till uttryck i testamentet.

Detta är inget formkrav eller som kommer till uttryck i någon lagtext, och även om avtalet inte helt och hållet undanröjer risken för framtida arvstvister så är min erfarenhet att det ändå är till stor hjälp för att undvika sådana tvister.

I övrigt har jag inget särskilt att anmärka på ert testamente och hoppas att er situation kommer att lösa sig på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2933)
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95801)