​Bouppteckningsförrättning

FRÅGA
Hej!Min svärmor och hennes sambo skrev ett testamente för några år sedan, de sammanlevde då under sådana former som avses i sambolagen.Nu har svärmors sambo avlidit och vi ska genomföra en bouppteckningsförrättning och undrar vilka som ska kallas till detta.Svärmor har två söner sedan tidigare och sambon har inga bröstarvingar. I testamentet står vidare att den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla den andres kvarlåtenskap. Det är deras gemensamma önskan att bröstarvingar avvaktar med att utkräva eventuell laglott tills dess att de båda är borta. Efter bådas bortgång skall den då befintliga kvarlåtenskapen till lika delar tillfalla svärmors bröstarvingar.Så nu till min fråga vilka ska kallas till en bouppteckning enligt testamentet?Ska svärmors bröstarvingar kallas?Tack på förhandMed vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kallelse till bouppteckningsförrättning
Rättsregler om bouppteckning återfinns i 20 kap. ärvdabalken (ÄB). En bouppteckningsförrättning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB).

Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till en bouppteckningsförrättning (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Att vara dödsbodelägare innebär att man har rätt till arv från det aktuella dödsboet. En dödsbodelägare kan till exempel vara en efterlevande make eller sambo, legal arvinge eller en universell testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). En efterlevande make eller sambo ska emellertid alltid kallas till en bouppteckningsförrättning, oavsett om denne är dödsbodelägare eller inte (20 kap. 2 § första stycket ÄB).

Din svärmor är efterlevande sambo samt testamentstagare vid sambons frånfälle. Det här innebär att din svärmor ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

Därutöver ska även efterarvingar kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Att vara efterarvinge innebär att man har rätt till arv först när dödsbodelägaren har avlidit. Det här gäller både legala och testamentariska efterarvingar.

Jag tolkar testamentet som att vid sambons frånfälle ska hans kvarlåtenskap tillfalla svärmodern med fri förfoganderätt, med en önskan om att svärmoderns bröstarvingarna ska tillskiftas den befintliga kvarlåtenskapen när denne avlidit. Det här innebär att bröstarvingarna till svärmodern har en testamentarisk efterarvsrätt efter sambon. Sönerna är således testamentariska efterarvingar, vilket i sin tur innebär att de också ska bli kallade till bouppteckningsförrättningen.

Slutsats
Till bouppteckningsförrättningen ska din svärmor och hennes bröstarvingar (testamentarisk efterarvsrätt) bli kallade. Finns det ytterligare arvingar eller efterarvingar som är arvsberättigade efter sambon ska även dessa kallas. Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96531)