Bouppteckningens närvarokrav

FRÅGA
Måste alla bröstarvingar skriva på bouppteckning innan den lämnas till skatteverket ?
SVAR

God förmiddag!

I ärvdabalkens 20 kapitel anges reglerna kring bouppteckning. I 20:2 ärvdabalken anges att samtliga dödsbodelägare kallas i god tid till bouppteckningsförrättningen. Vid förrättningen skall sedan de deltagande antecknas i bouppteckningen.
Om någon en dödsbodelägare kallats men inte närvarat skall bevis för detta tas med i uppteckningen (beviset skall endast visa att dödsbodelägaren kallats i god tid), detta anges i ärvdabalken 20:3 andra stycket. Det finns således inget krav på dödsbodelägares närvaro eller signatur vid bouppteckningsförfaranden.


Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82781)