Bouppteckningens närvarokrav

FRÅGA
Måste alla bröstarvingar skriva på bouppteckning innan den lämnas till skatteverket ?
SVAR

God förmiddag!

I ärvdabalkens 20 kapitel anges reglerna kring bouppteckning. I 20:2 ärvdabalken anges att samtliga dödsbodelägare kallas i god tid till bouppteckningsförrättningen. Vid förrättningen skall sedan de deltagande antecknas i bouppteckningen.
Om någon en dödsbodelägare kallats men inte närvarat skall bevis för detta tas med i uppteckningen (beviset skall endast visa att dödsbodelägaren kallats i god tid), detta anges i ärvdabalken 20:3 andra stycket. Det finns således inget krav på dödsbodelägares närvaro eller signatur vid bouppteckningsförfaranden.


Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll