Bouppteckning, testamente och arvskifte

FRÅGA
Hej, vilka ska man kalla till bouppteckning? Min granne har avlidit, hon hade inga bröstarvingar, aldrig gift, inga syskon, hennes föräldrar avlidna för ca30år sedan. Hon hade skrivit ett testamente för 3,5 år sedan som finns i bankfack att jag skulle ärva allt efter henne. Hon ägde ett hus och har ett konto på banken. Vem måste godkänna testamente och hur lång tid tar det tills jag blir ägare till huset? Tacksam för ett svar/ Radoslaw
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637) ska samtliga dödsdelägare kallas till bouppteckningen. Dödsbodelägare är make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare.

Enligt den legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken) finns det tre klasser av arvingar som ärver den avlidne. Den första arvsklassen består av bröstarvingar (den avlidnes barn och barnbarn), den andra består av den avlidnes föräldrar och syskon och den tredje arvsklassen av mor- och farföräldrar och dessas barn. Om det inte finns någon ur den första arvsklassen ärver de i den andra arvsklassen osv. Efterlevande make har enligt 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken rätt till fyra prisbasbelopp, om den efterlevande maken inte kommer upp till detta vid bodelningen som utförs då en make går bort.

Enligt 11 kap. 10 § 2 st. ärvdabalken är universell testamentstagare den som testator insatt i arvinges ställe genom att tillerkänna honom kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel av kvarlåtenskapen eller överskott efter att arvingar tilldelats sin lott. Du anses vara en universell testamentstagare i detta fall.

Av din fråga framkommer det att den avlidne inte hade några barn, inga föräldrar vid liv eller syskon och make. Av frågan framgår det inte om den avlidnes mor- och farföräldrar finns vid livet eller om dessa har andra barn (dvs. moster/morbror och faster/farbror, dock ärver inte dessas barn dvs. kusiner eftersom de inte ingår i den legala arvsordningen). Eftersom den avlidne inte hade bröstarvingar eller make får han eller hon kringgå arvsordningen och utse annan till testamentstagare, så som skett i detta fall. Det innebär att även om den avlidne har mostrar/morbröder eller fastrar/farbröder är det du som ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap i och med testamentet.

För att arvet ska kunna fördelas enligt ett testamente ska det vinna laga kraft genom att delges arvingarna och inte klandras av någon arvinge inom 6 månader eller genom att arvingar godkänner testamentet, enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken. Eftersom du verkar vara den enda arvtagaren är det du som ska godkänna testamentet (om det inte finns mostrar/morbröder eller fastrar/farbröder som är legala arvingar men i detta fall inte ärver i och med testamentet).

Efter det att bouppteckning förrättats, skulderna betalats, eventuell bodelning skett och eventuella legat lämnats ut fördelas det som återstår av den dödes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare genom arvskiftet. Du kan därefter påbörja en lagfartsansökan.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88149)