Bouppteckning och särkullbarn

FRÅGA
Hej! Min pappa dog nyligen. Han var gift men frun är inte vår mamma (de hade inga gemensamma barn). Jag och mina syskon har inte blivit tillfrågade någonting ang begravningen och vi vet ingenting om hur detta funkar. Blir vi automatiskt kallade till bouppdelning? Eller måste vi göra något? Behöver vi hålla koll på saker eller löser det sig per automatik att vi särkullsbarn får det som vi har rätt till?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid dödsfall upprättas ett dödsbo som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet förvaltas av de som är dödsbodelägare. Dödsbodelägare är den avlidnas arvingar och universella testamentstagare samt i vissa fall efterlevande make eller sambo. Vid bouppteckningen ska de som är dödsbodelägare delta. Då ni som särkullbarn har en rätt till arv alternativt rätt till laglott ska ni således delta i bouppteckningen.

Om det inte finns något testamente kommer du och dina syskon ärva hans kvarlåtenskap efter att en bodelning gjorts mellan honom och hans fru. Finns ett testamente som inskränker er arvsrätt har ni åtminstone rätt till er laglott vilken utgör halva arvslotten. För att få ut er laglott krävs dock att ni klandrar testamentet som inskränker rätten till laglott. För att bevaka er rätt kan det därför vara av vikt att ni deltar vid bouppteckning och har koll på om något testamente existerar eller ej.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll