Bouppteckning, bodelning och arvsrätt

2016-10-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej min pappa gick bort i aug-16. Han var då omgift med en annan kvinna. Pappa ägde en gård innan de gifte sig och sen har de köpt ett hus på annan ort. Gården är nu såld och de bor/bodde i ett hus som de förmodligen har köpt ihop, de har dessutom ett gemensamt barn. Vad händer med arvet, jag har även storebror.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make dör och arvet ska fördelas börjar man med att göra en bodelning, bodelningen i sig föregås oftast av en bouppteckning. Nedan ska jag försöka att förklara hur bouppteckning, bodelning och fördelningen av arvet går till.

När en make dör görs en bouppteckning av den avlidne och den efterlevande makens gemensamma tillgångar, d.v.s. giftorättsgodset. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av bl.a. äktenskapsförord eller gåva från annan än maken, med villkor om att den ska vara enskild, är enskild (se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Det innebär att all egendom en make äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Detta gäller även egendom som varje make tar med sig in i äktenskapet.

När en bouppteckning gjorts är nästa steg bodelningen. När bodelning sker vid den ena eller båda makarnas död, så ska deras giftorättsgods fördelas på lotter mellan makarna i enlighet med deras andelar. Det är den faktiska egendomen som kallas lotter och andelarna är det ekonomiska värde som varje make har rätt till (se 9 kap. och 10 kap. 1 och 4 §§och 11 kap. ÄktB). Utgångspunkten för bodelningen görs i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (se 9 kap. 1 och 3 §§ ÄktB).

När bodelning görs med anledning av den ena makens död ska kvarlåtenskapen från den avlidne maken tillfalla dennes bröstarvingar. I detta fall så tillfaller kvarlåtenskapen alltså dig, din storebror och ert halvsyskon (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken).

Jag ska i det följande illustrera ett exempel.

Den avlidne maken har tre bröstarvingar varav, som i ert fall, två är särkullbarn och ett är gemensamt med den efterlevande maken. Den avlidnes kvarlåtenskap uppgår till 100 kr. Arvslotten för vardera bröstarvinge är då en tredjedel av hela kvarlåtenskapen, d.v.s. 33,33 kr.

Ni som bröstarvingar till er pappa ärver alltså en tredjedel var av hans kvarlåtenskap. Det framgår inte av din fråga, men skulle det finnas ett testamente som säger att hela er pappas kvarlåtenskap skall gå till den efterlevande maken är det utan verkan om ni som särkullbarn jämkar det. Laglottsskyddet innebär att ni som särkullbarn alltid har en rätt att få ut åtminstone era laglotter, laglotten är alltså hälften av arvslotten (se 7 kap. 1 § ÄB). Resten av arvslotten kommer ni då att behöva vänta på att få ut till dess att även den efterlevande maken dött.

Sammanfattningsvis innebär detta att både du, din storebror och ert halvsyskon kommer att ärva er pappa. Ni som särkullbarn kommer att kunna få ut hela era arvslotter direkt om ni väljer att inte lämna något till den efterlevande maken och under förutsättning att det inte finns något testamente som begränsar ert arv till endast laglotten. Det gemensamma barnets arvslott kan denne inte få ut förrän även den efterlevande maken dött.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2708)
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?
2021-01-13 Måste sambor upprätta bodelning?
2021-01-13 Vad händer med ett hus som jag ensam äger vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88084)